foae_bebeta

Нормално раждане при нас

Подготовка за нормално раждане

Бременността е с продължителност 40 г.с., които се равняват на 10 лунарни месеца или около 280 дни. Повече за протичането на проследяването на цялата бременност до настъпване на подготовката за раждане можете да прочетете от тук.

В непосредствена подготовка преди раждане в нашата болница, ще бъдат извършени следните прегледи, изследвания и консултации:

pregled

Когато родилката е пациент на болницата, всички необходими документи за нормално раждане се подготвят от нас. В случай, че бъдещата майка е проследявала своята бременност в друго лечебно заведение и желае да роди в АГ болница „Д-р Щерев“, е добре да се насочи към специалист от нашата болница поне месец преди термина. По този начин съответният лекар ще се запознае с медицинската документация по досегашното проследяване на бременността, ще получи допълнителни данни за здравословно състояние на бременната и ще извърши необходимия преглед с ултразвукова диагностика (УЗД) за запознаване с нейния статус и състоянието на бебето. Така акушер-гинекологът и в последствие медицинския екип, който ще участва в раждането, ще бъдат максимално подготвени за неговото протичане. За жените, които не са проследявали бременността си при нас освен описания УЗД преглед (т.нар.женска консултация) в последния месец ще са необходими и 4 посещения за запис на сърдечните тонове на бебето плюс изследване на микробилогия от влагалищен секрет.

 

Необходимата документация, за раждане при нас е:

 • Обменна карта;
 • Направление за хоспитализация (Бланка на МЗ и НЗОК № 7) – когато се ражда по клинична пътека .

И двата документа се предоставят от проследяващия бременността акушер – гинеколог до момента на постъпването в АГ болница „Д-р Щерев“ (ако се проследявате при нас, те ще бъдат подготвени от съответния специалист).

priem

Документи, необходими за извършване на нормално раждане в АГ болница „Д-р Щерев“, които следва да се попълнят от родилката:

1. Протокол за информирано съгласие за извършване на малки акушерски операции по време на нормално раждане.

Протоколът съдържа личните данни на родилката и описание на малките акушерски операции.

2. Протокол за преданестезиологична консултация, който съдържа:

 • Лични данни на родилката;
 • Въпросник за минали и настоящи заболявания;
 • Информирано съгласие за опериране с регионална или обща анестезия, фиш за първоначален преглед;
 • Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни съставки.

Кога трябва да се насочите към постъпване в болницата:

Основните белези за започване на раждането са два:

1. Нормалното раждане започва с пукане на околоплодния сак. При „изтичане на водите”, независимо дали процесът е съпроводен с контракции или не, е необходимо да постъпите в болницата. Бременната (нейните близки) могат да се свържат преди пристигането си с акушер – гинеколога, който е проследявал бременността при нас, или да дойде директно в болницата за преценка дали раждането стартира.

2. Поява на регулярни маточни контракции. Те обикновено са на всеки 4 – 5 мин., болезнени и с продължителност около 30 – 60 мин. Тези контракции се различават от т. нар. подготвителни контракции на Braxton-Hicks, които не са през точно определен интервал, не са болезнени и могат да се появят дни и дори седмици преди да настъпи самото раждане. Двата признака на започване на раждането могат да се появят или заедно, или самостоятелно.

И в двата случая бременната трябва да потърси лекарска помощ и по преценка на акушер-гинеколога да постъпи в родилното заведение за наблюдение.

След пристигането в болницата бъдещата майка се настанява в предродилна зала, където се подготвя за предстоящото раждане под лекарско наблюдение и грижа от акушерка до получаване на пълно разкритие. В този период непрекъснато се мониторират детските сърдечни тонове и маточните контракции чрез модерните кардиотокографски апарати, с които е оборудвана залата.

staia

Какво е необходимо да носите при постъпване в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ за нормално раждане?

1. Документи:

 • Лична карта
 • Обменна карта (ако все още не е предоставена по време на прегледите в последния месец от бременността)
 • Направление за хоспитализация (ако все още не е предоставено по време на прегледите в последния месец от бременността)

2. Консумативи, необходими на родилката за престоя в болницата: Всичко, което тя прецени, че ще й е нужно, като се има предвид, че при постъпване в болницата за раждане от наша страна се предоставят лични тоалетни принадлежности, нощница, чехли за еднократна, дамски превръзки за родилки. Изброените аксесоари са включени в цената, която заплащате за раждане в болницата. От бъдещата майка се изискват единствено горепосочените документи.

Протичане на самото раждане:

Активният период на самото раждане се води от двама акушер – гинеколози (един водещ и втори наблюдаващ с готовност да се включи при необходимост), заедно с екип от акушерки, анестезиолог-реаниматор, педиатър-неонатолог. След раждането, жената остава под активно наблюдение за два часа, след което се превежда в Родилно отделение заедно с бебето си. Минималният болничен престой за майките, родили по естествен път е 72 часа (3 дни).

sledrodilen

Първи етап

През първия етап започват контракциите и постепенното разкритие на маточната шийка. Като времетраене тази фаза от раждането е най-продължителна и обхваща времето от започване на истинското раждане, при разширение от 2 – 3 см., до пълно разширение на маточната шийка от 10 см.

За да получи повече информация за хода на раждането, на този етап водещия акушер – гинеколог ще определи степента на разширението, ще прецени положението на маточната шийка, състоянието на околоплодния мехур и ще определи позицията на главата на бебето т.нар предлежаща част.

Периодът се характеризира с поява и постепенно учестяване на маточните контракции с около 5-минутни паузи между тях. При някои от бъдещите майки се забелязва увеличаване на количеството вагинално течение, събрано в маточната шийка по време на бременността. Това течение е известно като слузеста запушалка. Когато започне изглаждането и разширението на маточната шийка, запушалката изпада. При някой жени може да се появи и слабо кръвенисто течение. Възможно е то да бъде съпроводено с болки или да е резултат от болезнени маточни контракции.

Освен проследяването на маточното разширение, което ще извършва водещия акушер – гинеколог, на този етап от раждането той ще наблюдава и честотата на маточните контракции, силата им и честотата на детската сърдечна дейност, важен показател за доброто състояние на плода.

За оценка на всичко това се използва мониторен запис правен с апарат, наречен кардиотокограф – той регистрира сърдечната честота, силата и продължителността на контракциите. При необходимост се правят допълнителни изследвания.

nst

Първият етап от раждането първескини, трае около 12 – 14 часа, но е възможно фазата да продължи и по–дълго. Обикновено при втора или следваща бременност, този етап е по–краткотраен.

Вторият етап

Вторият етап е т.нар. активна фаза на раждането и започва от момента на пълно разкритие на маточната шийка и завършва с раждане на бебето. Продължителността на този етап е от няколко минути до 2 – 3 часа като при вече раждалите жени времетраенето е по–кратко.

Активният период на раждането се води от двама лекари акушер – гинеколози, с екип от акушерки, анестезиолог-реаниматор, педиатър-неонатоло.

През този период се появяват напъните по време на контракциите. Родилката се поставя на родилното легло в родилна зала и трябва да напъва при всяка контракция. Медицинският екип, който води раждането ще продължи да следи за състоянието на плода и да проследява детските тонове.

rodilna zala

Когато бебето се роди, то се почиства от секрети в устата и носа и се прерязва пъпната връв. В нашата болница се спазва правилото новороденото да се постави в непосредствен контакт с майката освен, ако не са налице медицински индикации за обратното.

Обезболяване по време на нормално раждане:

Болката по време на нормалното раждане е различна за различните жени и всяка от тях има индивидуален праг на болка. Най–общо родилната болка се усеща като напън и ходене по голяма нужда, родилката не може да определи точната й локация и често болката е свързана с отрицателни емоции като страх, безпокойство и несигурност.

Решението за обезболяване на раждането се взема при желание от родилката от акушер – гинеколога, който води раждането, а при спешни състояния – от анестезиолога. Изборът на обезболяване се определя от няколко фактора:

 • Стадий на раждането – обезболяване може да се направи само при наличие на определени индикации;
 • Характер и сила на маточните контракции;
 • Състояние на долния маточен сегмент (шийката);
 • Състояние и зрялост на плода;
 • Патологични отклонения при бременността;
 • Психо-емоционално и физическо състояние на родилката;

anestesia

Епидуралната упойка се прилага, когато:

 • Налице е започнала родова дейност;
 • Родовата дейност е много добра, маточните контракции са регулярни и силни;
 • Маточната шийка е изгладена;

Разкритието е минимум 4-5 см. (в противен случай може да доведе до забавяне на раждането) Епидуралната анестезия не намалява маточните контракции, а само неутрализира болката. Ползва се във втория период на раждането (изгонването) чрез катетър в гръбначния стълб.

Противопоказно е прилагането на епидурална упойка, когато има отказ от страна на родилката след запознаване с метода на упойката и по медицински показания (нарушения на съсирването на кръвта, инфекции на мястото на убождането и др.)

Трети етап

Третият етап обхваща времето от изгонването на плода до „раждането” на плацентата и околоплодните ципи. Времето за отлепянето и изхвърлянето на плацентата е около 5 – 10 мин. Процесът на раждане на плацентата не е болезнен и става спонтанно или с минимална помощ от страна на акушер – гинеколога и/или напън на родилката.

След раждане на плацентата се прави оглед на меките родилни пътища за евентуални разкъсвания. През следващите няколко часа (обикновено 2) родилката трябва да е под наблюдение с цел ранно установяване на усложнения. След преминаване на този период жената се превежда в родилно отделение.

bebeta1

Престой в болницата, грижи за майката и новороденото. Изписване:

Минималният болничен престой след нормално раждане е три нощувки. През този период родилката е под активно наблюдение с цел да не се допуска развитието на инфекция, да се проследят инволутивните процеси и да се осигури правилно кърмене.

Ежедневните грижи за родилката се изразяват в:

 • Прегледи от акушер-гинеколог;
 • Контрахиране на матката, проследяване на нивото й;
 • Проверка на състоянието на шевовете, ако има такива;
 • Следи се за началото на лактацията (създаването на кърма), за да се осигури нейния нормален старт;
 • Проследяват се цвета, количеството и миризмата на лохиите;
 • Периодично измерване на температура;
 • Периодично измерване на пулс;
 • Тоалет – поради обилния лохиален секрет, който се отделя, той трябва да се отстранява, за да се намали вероятността от възникване на вторични инфекции;

prestoy

Първи грижи за новороденото

Непосредствено след раждането бебето се поема от акушерка и неонатолог-педиатър. Клампира се пъпната връв и се извършва първия тоалет на новороденото. Ежедневно се проследяват общото му състояние, ръста и теглото.

В зависимост от състоянието на майката, в болницата се стремим захранването с майчина кърма да започне максимално рано. Когато родилката все още не може да кърми, за захранване се използва адаптирано мляко по определена от неонатолог схема.

bebeta2

По време на задължителния престой на майката в болницата се извършват и първите ваксинации на бебето (при желание майката може да се откаже от тях, като подписва декларация за това):

 • след 24-я час – против хепатит В
 • след 48-я час – против туберкулоза
 • след 72-я час се взема кръв за скринингово изследване на вродени заболявания (фенилкетонурия, хипотиреоидизъм).

В дните на болничен престой майката получава 24-часова подкрепа от акушерките в първите грижи за бебето. Те обучават родилката как да обработва пъпния остатък на бебето, помагат при неговото кърмене и тоалет. Всичко необходимо за бебето през първите дни след раждането се осигурява от нашата болница.

Изписването на родилката и новороденото става след приключване на 3-дневния период на следродилно възстановяване в Залата за изписвания на болницата.

izpisvane

Информация за това какво включва пакетната цена за раждане при нас можете да получите от тук.