follow-up

Речник на проследяването

По-долу можете да прочете какво представляват отделните прегледи, изследвания и манипулации, които могат да се извършат по време на проследяването на една бременност (подредени по азбучен ред): (заб.: всички термини маркирани в синьо по-долу да бъдат под формата на вътрешен линк, който да води към съответният текст в самата статия)

Амниоцентеза – aмниоцентезата представлява вземане на околоплодна течност от бременната с цел последващи изследвания за дородова диагностика на генетичните болести. Тя се назначава при наличието на повишен риск за раждане на дете с генетично заболяване, при възраст на жената над 35 г., при предишно раждане на дете с малформация, нередност с плода, установена с ултразвуково изследване, при неизяснени случаи на предходна бременност, завършили с летален изход за плода. ДНК анализът дава резултат за почти 100% диагноза при 95% от тежките хромозомни болести. Решението за амниоцентеза се взема от бременната и семейството й, по препоръка на лекуващия лекар. Процедурата за вземане на околоплодна течност се извършва в 15-19-та седмица на бременността. Манипулацията се извършва под ултразвуков контрол, не е болезнена и не носи риск за здравето на бременната или плода.

Необходими изследвания преди амниоцентеза в АГ Болница „Д-р Щерев”

Пълна кръвна картина, хемостаза, изследване за СПИН, Васерман и Хепатит В и С, кръвна група.

Как се прави амниоцентеза в АГ Болница „Д-р Щерев”?

Манипулацията започва с ултразвуков преглед с цел локализиране мястото на плода и плацентата. Половин час преди манипулацията се назначава Но-шпа, с цел отпускане на маточната мускулатура. Коремът на бременната се дезинфекцира и с помощта на стерилен водач с абдоминален трансдюсер и амниоцентезна стерилна игла се прониква през коремната стена до околоплодния мехур. Аспирира се около 20 мл околополодна течност. Взетата проба се изпраща за анализ в специализирана генетична лаборатория.

Манипулацията трае от 5 до 8 минути.
След манипулацията пациентът престоява 2-4 часа в клиниката, а преди да напусне болницата се прави още 1 ампула Но-шпа.
Резултатите са готови до 20 работни дни.

аРТТ (ККВ) – активирано парциално тромбопластиново време (аРТТ) – измерва реакцията на организма при кръвотечение от наранено място. Използва се в диагностиката на нарушенията на кръвосъсирването, при състояния с необяснимо продължително кървене от ранева повърхност, в диагностиката на заболявания, свързани с нарушено кръвосъсирване, при контрола и дозирането на антикоагуланти (противосъсирващи).

Биохимичен скрининг – Биохимичният скриниг е изследване за оценка на риска от най-честите хромозомни аномалии и обичайно се насрочва между 11-та и 13-та гестационна седмица. Взема се кръв от вената на бременната и се изследва количеството на определени, нормално съдържащи се вещества (алфафетопротеини, човешки хорионгонадотропин и неконюгиран естриол). С помощта на специална компютърна програма, в зависимост от срока на бременността, ултразвуковите показатели, възрастта на бременната и на база на кръвните показатели се изчислява риска за хромозомни аномалии. Самото изследване дава насока за евентуални последващи диагностични процедури като амниоцентеза, хорионбиопсия и фетална анатомия.

Биохимичният скрининг е доброволно изследване, което е препоръчително при всяка бременна, но е въпрос на личен избор.

Резултатите са готови от 3 – 5 дни. (повече информация можете да получите за Биохимичния скрининг в Медицински комплекс „Д-р Щерев” можете да получите от тук.

Гестационна седмица – произлиза от думата „гестация”, което означава бременност. Гестационната седмица също е с продължителност 7 дни, с тази разлика, че броенето започва от деня на последната менструация.

Глюкоза – глюкозата (или кръвна захар) е главен източник на енергия за тъканите в организма и най-общ показател, характеризиращ въглехидратната обмяна. При здрави хора стойностите на кръвната захар на гладно са между 3,89 и 6,1 mmol/l с увеличаване на стойностите 1-2 часа след хранене. За да не се компрометира резултата от изследването, то се провежда сутрин на гладно, без да са приемани каквито и да било течности преди това (вкл. кафе и чай).

Доплерово изследване – изследването представлява ултразвуков преглед, чрез който се прави оценка на кръвотока между бременната матка, плацентата и плода.

Получената информация е под формата на индекси, които корелират с адекватността на кръвотока в изследваната зона, свързана с кислородната консумация. Чрез Доплеровото изследване се проследяват и случаите с високо-рискова бременност и опасност от фетално страдание (хипертония, захарен диабет, вродена тромбофилия и др.) и се диагностицират съдови аномалии на плода.
В АГ Болница „Д-р Щерев” се правят пулсово и цветно доплерово изследване.
Изследването не крие никакви рискове за бременната и плода.

Запис на сърдечни тоновe (NST) – запис на сърдечни тонове или кардиотокография се извършва чрез апарат, наречен кардиотокограф. Обичайно се назначава в напреднала бременност, след 28-ма гестационна седмица. Чрез това изследване се наблюдава вътреутробното състояние на плода в динамика, установяват се промените в честотата на неговия пулс и се проследяват маточните контракции. По време на записа е препоръчително странично положение. Акушерката поставя върху корема на майката ултразвуков датчик на място, на което сърдечните тонове на плода се чуват най-ясно. Изследването продължава около 20 минути.

Консултации с анестезиолог и кардиолог – назначава се преди всяко раждане, независимо от начина на родоразрешение. Попълва се въпросник относно предходни оперативни интервенции, алергии към медикаменти, кръвопреливания, хронични заболявания и др. Измерва се кръвно налягане, ЕКГ, прави се преглед на назначените резултати от изследванията.

Кръвен тест за бременност – установява наличието на ранна бременност в серума на бременни жени. Това е най-сигурният начин за диагностика на ранна бременност. Взема се кръв от вената. Резултатът е готов след няколко часа.

Кръвна група – За определянето на кръвната група важно значение имат червените кръвни клетки (еритроцитите). Съществуват 4 кръвни групи – А, B , AB и 0 кръвна група. С установяването и откриването на кръвните групи безопасното приливане на кръв е вече факт.

Микробиология на влагалищен секрет – изследва се микроскопски, за да се определи състоянието на влагалищната флора, като наличие на бактерии, гъбички и трихомонади. При положителен тест се прави антибиограма. Извършва се от лекар акушер-гинеколог, като се взема проба от секрета на влагалището, който се изпраща за изследване.

Протромбиново време – измерва реакцията на организма при кръвотечение от наранено място. Изследването се назначава преди оперативни интервенции.

Пълна кръвна картина (ПКК) – пълна кръвна картина (ПКК) е панел от кръвни изследвания, даващ информация за кръвните клетки (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит и др.) При данни за анемия е необходимо изследване на серумно желязо и желязо свързващ капацитет (ЖСК). В случаите, в които се назначава изследването на утайка (СУЕ – скорост на утаяване на еритроцити) и/или кръвна захар (глюкоза), то задължително се провежда сутрин на гладно.

Резус фактор (Rh) – всеки човек има кръвна група, (O, A, B, или AB) и Rh (резус) фактор, който е или положителен или отрицателен. Кръвната група и Rh (резус фактор) определят специфичните характеристики в кръвта на човека.

Резус факторът е от значение по време на бременността.
Когато резус-отрицателна жена е бременна за пръв път с резус-положително дете, произтича постепенна имунизация на нейния организъм, а изхода от бременността е благоприятен при задължителното лекарско наблюдение. Но по време на следваща бременност антителата, които се развиват могат да бъдат потенциално опасни за майката и детето. Това може да доведе до тежка анемия, жълтеница, увреждане на мозъка или сърдечна недостатъчност на новороденото. В тези случаи се назначава лечение с RH имуноглобулин хо схема.

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) – СУЕ се движи в различни граници в зависимост от физиологичното състояние на организма, възраст, пол и др. Обичайно се назначава преди манипулация и установява наличието на възпалителен процес в организма. При възпалителни заболявания СУЕ се ускорява на 2-3-ти ден след началото на заболяването, а нормализирането става 1-2 седмици след оздравяване.

Стерилна урина – изследва се, за да се установи наличие на патогенни микроорганизми в отделителната система. При наличие на бактерии в урината, белег за инфекция, задължително се прави микробиологично изследване със стерилна урина за определяне чувствителността на изолирания микроорганизъм към определени антибиотици (т.нар. антибиограма).

Задължително се изследва първа сутрешна урина. Урината се отделя в специален стерилен контейнер, след тоалет на външните полови органи.

Ултразвукова диагностика (УЗД) – ултразвуковото изследване по време на бременност, известно още като ехография или видеозон, има за цел да проследява правилното развитие на плода и плодните придатъци по време на бременността.

Методиката се състои в използването на звукови вълни на честота 20 000 херца, с цел визуализиране плода на монитора. Извършва се трансвагинално през първия триместър на бременността и през коремната стена след 14-16-та гестационна седмица с помощта на т.нар. трансдюсер.
Чрез ултразвуковото изследване се прави оценка и измерване на органите на плода и се прави съпоставка с нормалните размери за съответния срок на бременността.
Ултразвуковият преглед се прави и с цел диагностициране на структурните аномалии на плода (т.нар. фетална морфология).
Специалистите от Медицински комплекс „Д-р Щерев” работят с най-съвременна апаратура за ултразвукова диагностика на водещите световни компания GЕ и Samsung Medison.

Урина – изследването на урина се прави с цел установяване на нарушения и инфекции по хода на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест, диабет. Изследват се белтък, захар, седимент. Установява се наличието на еритроцити, левкоцити, епителни клетки, бактерии, утаечни неорганични кристали и др.

Изследването се прави с първа сутрешна урина, но не-повече от 2 часа след отделянето й.

Уринарен тест за бременност – предназначението на тестовете за бременност е да отчитат ранна бременност. Чрез теста за бременност се открива хормонът HCG (човешки хорионгонадотропин) в урината. Те са лесни за прилагане и разчитане и дават качествени резултати. За целта се използва урина, без значение часът на отделянето й.Тестът се прави в дните на очакваната менструация.

Фетална ехокардиография – феталната ехокардиография е ултразвуково изследване на сърцето на плода за откриване на вродени сърдечни малформации и заболявания на сърдечно-съдовата система.

Изследването е показано предимно при високо-рискови бременни – при вроден сърдечен порок на някой от родителите, при родено дете със сърдечна аномалия в семейството, при диабет на бременната и др. Друго важно показание за извършване на изследването е увеличената нухална транслуценция на плода между 11-14 г.с.

Фетална морфология – Феталната морфология представлява обстойно и високо-специализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността.

Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Прави се оценка на размерите и растежа на плода, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в различните съдове на плода. Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед зони.
За целта може да се използва 2D-ехография или 2/3/4D-ехография с или без доплерово изследване.

Фибриноген – чрез изследването се определя концентрацията на фибриноген в кръвта. Важен участник в съсирването на кръвта, нивата на фибриногена се повишават при възпаление на тъканите. Определяне нивото на фибриноген се явява едно от най-честите лабораторни изследвания, показателни за острата фаза на възпалителните реакции.

Хориална биопсия – вид изследване за вродени генетични аномалии. Хорионалната биопсия представлява вземане на клетки от хориона (бъдещата плацента в 7-10 г.с.).