heart

Фетална ехокардиография

Какво представлява изследването фетална ехокардиография?

Феталната ехокардиография e специализирано ултразвуково изследване, извършвано по време на бременността от специалист по детска кардиология. Чрез феталната ехокардиография се изследва позицията, размера, структурата, функцията и ритъма на сърцето на бебето намиращо се в майчината утроба. Изследването използва двуизмерна ехокардиография (2D), Доплер за оценка кръвотока през сърдечните клапи и съдове, цветно кодиран Доплер, визуализиращ различни цветове на монитора за по-точно определяне посоката на кръвотока и в допълнение към доплер изследването. В определени случаи резултатите от феталната ехокардиография определят срока на раждане, както и начина на раждане – по нормален или по оперативен път. Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза.

В кои случаи се препоръчва фетална ехокардиография? 

Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи, при при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии свързани с вродени сърдечни заболявания. Прегледът и консултацията се извършват от д-р Наталия Евтимова – детски кардиолог. Прегледът и резултатите задължително се документира. Всяко отклонение ще бъде обсъдено подробно с Вас и при необходимост с проследяващия бременността лекар.

Какви са възможностите на феталната ехокардиография?

Съществуват някои аномалии, които не могат да бъдат открити дори и от подробна фетална ехокардиография, както и такива, които се установяват едва след раждането.

Кои са оптималните срокове за извършване на фетална ехокардиография?

Най-подходящото време за извършване на цялостна фетална ехокардиография е 18-22 гестационна седмица. Извършването на фетална ехокардиография между 15-18 г.с. е възможно, но цялостната оценка е затруднена, което може да наложи повторно изследване между 18-22 г.с. Извършено на фетална ехокардиография след 30 г.с. може да бъде по-трудно поради увеличената телесна маса на плода и на околоплодната течност.

Резултати от фетална ехокардиография

Резултатите от изследването стават готови веднага след завършването на прегледа. В случай, че е открит вроден сърдечен проблем на плода, специалиста по фетална ехокардиография ще обсъди констатациите с пациентката и възможностите за лечение.

ultrasound_exam