_DSC3286

Фетална лазерна хирургия

В сектора по фетална медицина към Медицински комплекс „Д-р Щерев” за пръв път в България се предлага високоспециализираната фетална ендоскопска лазерна хирургия. Чрез предлаганата в нашата болница фетална лазерна терапия могат да се лекуват различни проблеми при многоплодна бременност и да се превантира опасност от загуба на плода/плодовете още в майчината утроба.

Лазерната терапия представлява инвазивна процедура, която се прилага в няколко случая:

1. На първо място при монохориални бременности (при едноячни близнаци, споделящи една и съща плацента), усложнени с трансфузионен синдром. Трансфузионният синдром е много често срещано явление с честота на проявление 1 към 5 или една на всеки пет бременности с едноячни близнаци. При него се наблюдава образуването на анастомози или връзки между два кръвоносни съда при двата плода. При трансфузионния синдром най-общо казано едното бебе е донор, а другото рецепиент на циркулиращата кръв. Поради тази причина близнака-донор може да стане анемичен, недохранен и с малко околоплодни води, а близнака-рецепиент да се развие прекалено голям и да започне образуване на тромбози по съдовете. В случай, че трансфузионния синдром се развие в ранна бременност, то най-често бебето-донор загива, при което е възможно това да доведе до натравяне на бебето-рецепиент и до летален край и за двата близнака. Единствено чрез лазерна емболизация на съдовете – откриване на анастомозите и тяхното оперативно прекъсване, могат да се спасят двата или поне единия близнак. До скоро такава процедура не се извършваше в България и бременните с трансфузионен синдром трябваше или да се насочат към чужбина, или да им се предложи бременността им да се наблюдава по-прецизно със специално внимание върху мониторирането на растежа на плодовете с надеждата, че синдромът няма да доведе до фатален завършек.

2. На второ място, лазерната терапия може да се приложи в случаи на голяма разлика във феталния растеж на двата близнака, ако отново се наложи оперативно разделяне на съдовете, които ги изхранват в майчината утроба.

3. На трето място, приложението на методиката е в случаите на триплодна бременност, когато два от трите развиващи се плода са едноячни близнаци. При тях с голяма прецизност на лазерната интервенция може да се пристъпи към т.нар. ембриоредукция в най-ранен срок на бременността в 11-13 гестационна седмица. В този случай броят на плодовете се редуцират, за да може да се гарантира оцеляването на останалите и износване на бременността до раждането на живи и здрави деца.

Описаните интервенции могат да се извършат единствено с високотехнологична апаратура. Специалната апаратура, с която е оборудван сектора по фетална медицина в Медицински комплекс „Д-р Щерев”,  се състои от лазерен апарат Dornier Medilas D MultiBeam и ембриоскоп за ендоскопски интервенции. Лазерният апарат представлява диоден лазер с дължина на вълната от 940 nm, която се поглъща най-добре от хемоглобина в кръвта. Това прави уреда особено подходящ за работа с кръвоносни съдове и богати на кръв тъкани. На свой ред ембриоскопът представлява ендоскопско оборудване за вътреутробни манипулации.

Медицински комплекс „Д-р Щерев” има готовност да предложи феталната лазерна терапияна нуждаещите се пациенти от цялата страна. При нужда от извършване на някоя от горните манипулации може да се обърнете към д-р Петя Чавеева от сектора ни по фетална медицина. Д-р Чавеева е първият български специалист, преминал през няколкогодишно систематично обучение по фетална медицина и миниинвазивна фетална хирургия с лазер. Тя има сертификат от известната школа на проф. Кипрос Николаидес от британската King’s College Hospital. В съ-авторство с професор Николаидес д-р Чавеева има публикации по приложението на методиката във водещи европейски научни издания. Благодарение на установените добри контакти екипът на сектора по фетална медицина към Медицински комплекс „Д-р Щерев” се радва на добра колаборация с водещите референтни центрове във Великобритания и Белгия.