An EHIC card isolated on a white background

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) цели да улесни гражданите на всяка страна членка на ЕС, временно пребиваващи на територията на друга страна членка, при получаването на спешна и неотложна медицинска помощ. ЕЗОК удостоверява действителни осигурителни права на гражданите а именно, че те са здравноосигурени и нямат непрекъснати здравноосигурителни права.

Въз основа на ЕЗОК при престоя си в друга държава членка на ЕС осигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ – според законодателството на съответната държава на престоя.

Всяка друга помощ за състояния, които не представляват непосредствена опасност за здравето и живота на пациента, може да се оказва на осигурения пациент при следните хипотези:

  • Ако осигурителната институция предварително е дала съгласието си за оказването на тази медицинска услуга и е удостоверила това чрез издаването на съответен формуляр S2 (този формуляр съответства на предишния формуляр E112) за пациента, тя заплаща услугата изцяло. В този случай за сметка на пациента остават потребителските такси, както и регламентираното от местното законодателство доплащане за съответните услуги. Формуляр S2 не покрива стойността на транспортните разходи до и от съответната държава, болничните екстри (избор на екип, самостоятелна стая, престой в хотел и т.н.), както и разходите за придружител. Пациентът трябва да получи формуляр S2 от здравноосигурителната институция преди своето заминаване и след това да го представи на здравноосигурителната институция (или лечебното заведение) в страната, където ще бъде лекуван.
  • Ако няма предварително съгласие на осигурителната институция, при провеждане на планово лечение в друга държава от ЕС, ЕИП или в Швейцария, пациентът заплаща сам ползваната от него здравна помощ и разходите не подлежат на възстановяване от НЗОК.

Ако Вие сте здравноосигурено лице, осигурено в държава от ЕС, ЕИП или Швейцария и желаете планово лечение в Медицински комплекс “Д-р Щерев” свързано с раждане или оперативна интервенция е необходимо да представите:

1.) Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

2.) Формуляр S2 издаден от осигурителната институция на Вашата държава

3.) Валиден документ за самоличност