ceni

Ценоразпис

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС,  не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

Лечебното заведение има утвърден ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите медицински и допълнителни услуги. Пациентите се информират за вида и цените на всички медицински и допълнителни услуги преди тяхното предоставяне, както и за реда за тяхното заплащане.

Финансовата информация предоставяна по време на “Ден на отворените врати в родилно отделение” е актуална към датата на провеждане на инициативата.

На пациентите със допълнително доброволно здравно осигуряване препоръчваме да изискват от своя здравноосигурителен фонд писмено одобрение, преди да ползват исканата медицинска или допълнителна услуга. Медицинските и допълнителни услуги се описват във фактурата с наименованията им по утвъденият ценоразпис на лечебното заведение.

За пациенти, които са задължително здравноосигурени към НЗОК:

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, пациента може да заяви своето персонално предпочитание и да избере своят екип за раждане, според желанието си също можете да изберете и пакет със подобрени битови условия съдържащ всичко необходимо за комфорта на родилката и бебето.

Избор на екип за раждане 900 лв
Пакет Комфорт лукс 1 295 лв
Пакет Комфорт лукс по програма “Кредо престиж” 1 195 лв

Нека да дадем пример за формирането на пакета за пациентки, които са задължително здравноосигурени – Избор на екип за раждане (900 лв.) + Пакет Комфорт Лукс (1295 лв.).


За пациенти, които не са задължително здравноосигурени (нямат осигуровка към НЗОК):

РАЖДАНЕ   
Раждане - нормално 1 865 лв
Раждане - нормално по програма “Кредо престиж” 1 765 лв
Раждане с цезарово сечение 2 035 лв
Раждане с цезарово сечение по програма “Кредо престиж” 1 935 лв
Епидурална аналгезия (при нормално раждане) 280 лв
Пакет грижи за новородено 300 лв
Слухов скрининг на новородени 40 лв
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ   
Леглоден 120 лв
Леглоден в апартамент 160 лв
Леглоден – придружител 70 лв

Нека да дадем пример за формирането на пакета за пациентки, които не са задължително здравноосигурени – Раждане с цезарово сечение (2035 лв.) + Леглоден (4 дни Х 120 лв.) + Пакет грижи за новородено (300 лв.).