ceni

Ценоразпис

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

Ценоразпис в сила от 01.07.2017 г.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ – ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ  
Ултразвуков преглед 40 лв.
Женска консултация (не се включва запис на детски сърдечни тонове – NST) 45 лв.
Запис на детски сърдечни тонове (NST) 20 лв.
Доплерово изследване 35 лв.
Доплерово изследване – близнаци 50 лв.
Първи триместър скрининг тест – ултразвуков скрининг 90 лв.
Първи триместър скрининг тест – ултразвуков скрининг (близнаци) 110 лв.
Първи триместър скрининг тест – кръвен биохимичен тест+тест за прееклампсия 65 лв.
Ранна фетална морфология – 16 – 18 г.с. 100 лв.
Ранна фетална морфология – 16 – 18 г.с. (близнаци) 150 лв.
Ранна фетална морфология – 16 – 18 г.с. – Volusion E10 120 лв.
Ранна фетална морфология – 16 – 18 г.с. (близнаци) - Volusion E10 170 лв.
Фетална морфология – 19 – 23 г.с. 120 лв.
Фетална морфология – 19 – 23 г.с. (близнаци) 190 лв.
Фетална морфология – 19 - 23 г.с. – Volusion E10 140 лв.
Фетална морфология – 19 – 23 г.с. (близнаци) – Volusion E10 210 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване 80 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) 100 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване – Volusion E10 100 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) – Volusion E10 120 лв.
Фетална ехокардиография (консултация) 50 лв.
Фетална ехокардиография (преглед и консултация) 80 лв.
Фетална ехокардиография – близнаци (преглед и консултация) 120 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване 80 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) 100 лв.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ – АБОНАМЕНТНИ ПАКЕТИ  
Пакет “Проследяване на бременност – разширен” 759 лв.
Пакет “Проследяване на бременност – разширен” по програма “Кредо престиж” 739 лв.
Пакет “Проследяване на бременност – оптимален” 889 лв.
Пакет “Проследяване на бременност – оптимален” по програма “Кредо престиж” 869 лв.
Harmony – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 200 лв.
Panorama – неинвазивно изследване на фетална ДНК 995 лв.
Panorama + 22q11.2 тест – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 200 лв.
Panorama + Микроделеционен панел – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 400 лв.
PrenaTest 1 едноплодна бременност – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 260 лв.
PrenaTest 2 едноплодна бременност – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 680 лв.
PrenaTest 3 едноплодна бременност – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 990 лв.
PrenaTest 1 многоплодна бременност – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 680 лв.
PrenaTest 2 многоплодна бременност – неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 990 лв.
Хорионбиопсия (само манипулацията без генетичен анализ) 300 лв.
Амниоцентеза (само манипулацията без генетичен анализ) 300 лв.
Цитогенетичен анализ на амниотични клетки 250 лв.
ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 190 лв.
ДНК анализ на най-чести анеуплоидии – разширен панел 340 лв.
ДНК анализ на най-чести анеуплоидии – допълнителен панел 160 лв.