panorama

Panorama пренатален тест за хромозомни аномалии

Какво e PANORAMA пренатален тест?
PANORAMA е пренатален тест за хромозомни аномалии, при който без никакъв риск от загуба на бременността се взима стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията, базирана на ДНК анализ, използвана при PANORAMA тест, установява с точност до 99% наличието на определение аномалии на плода. Тестът идентифицира повече от 99,9% от плодове с тризомия 21 (синдром на Даун), повече от 96,4% от плодовете с тризомия 18 (синдром на Едуардс) и повече от 99,9% от плодовете с тризомия 13( синдром на Патау). Фалшиво положителните резултати при PANORAMA тест са сведени до минимум – по-малко от 0.1%.

За кого е препоръчителен PANORAMA пренатален тест?
PANORAMA тест е подходящ за всяка бременна жена, но е особено препоръчителен при жени:
o над 35-годишна възраст;
o с ултразвукова находка на хромозомна аномалия, установена при първи триместър скрининг тест (т.нар. биохимичен скрининг) или при фетална морфология;
o с анамнеза за тризомия при предходно раждане; едноплодна естествена бременност, ; с предходни спонтанни аборти.
 

Тестът не е приложим при следните случаи:
o Този тест не може да се прилага върху пациентки с многоплодна бременност (близнаци, тризнаци, т.н.), при бременности, при които е използвана донорска яйцеклетка или сурогат или при бременности, при които майката е преминала костно-мозъчна трансплантация;
o Ако Вие и Вашият партньор имате кръвно-родствена връзка (напр. братовчеди), или бременната има родители, които имат кръвно-родствена връзка (напр. първи братовчеди).

Кога и как се извършва PANORAMA пренатален тест?
Тестът се извършва след 9-10 гестационна седмица на бременността. Кръвната проба за извършване на PANORAMA тест се взема в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, след което се изпраща за анализ в лаборатория Natera. Резултатите се получават в рамките на 10 – 14 работни дни, като се консултират от специалист по фетална медицина и при нужда от генетик.

Предлагането на теста PANORAMA в България е част от концепцията на Медицински комплекс „Д-р Щерев” за развитието на модерен център по фетална и пренатална медицина, който да предлага на българските пациенти приложение на последните достижения на световната медицина в областта на грижата за бременната жена и носеното от нея дете.

PANORAMA пренатален тест се извършва след предварително записване на час в следните дни:
Понеделник – Четвъртък от 09.30 до 13.30 ч.

За записване на час за PANORAMA пренатален тест:
Централна регистратура: (02) 920 09 01

За допълнителна информация и получаване на резултати от PANORAMA пренатален тест:
Генетична лаборатория: 0897 094 423