DrShterevHospital_OperativeGynaecology

Обща информация

Секторът ни по оперативна гинекология е специален не само заради въвеждането на съвременни оперативни интервенции, ново и висококачествено оборудване, квалифициран медицински персонал и лекарски екип, а най-вече заради нашите пациенти. Вярваме, че всеки пациент има правото на лечение в съответствие с европейските и световни постижения в областта и правилата за добра медицинска практика.

Организацията на работа в отделението осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.На практика не се прилага ”листа на чакащи”.Приемането на пациентите за оперативни процедури се съобразява единствено със спецификата на диагностиката и лечението на гинекологичната патология.

Пациентите на сектора по оперативна гинекология могат да се възползват от:

  • Най-модерна апаратура и инструментариум – високотехнологично оборудване, съобразено с последните тенденции в едноскоспката хирургия и оперативната гинекология. Произведени от световните лидери в тази област.

  • Специалисти с профилирана насоченост и опит в диагностиката и лечението на гинекологични заболявания

  • Диагностични оперативни интервенции в полза на ранното поставяне на диагноза и своевременно лечение - съвременният начин на живот представя нови изисквания пред диагностиката на репродуктивното състояние на жената. Налага се използването на минимално инвазивни диагностични методи с максимална информативност, предполагащи бързо възстановяване и кратковременно откъсване от работния процес на пациентите, даващи възможност за максимално точни препоръки в дългосрочен план. Именно в тази посока са въведени в болницата и оперативните методи трансвагинална лапароскопия и офис (или мини) хистероскопия.

  • Терапевтични оперативни интервенции чрез въвеждане на нови дейности и методики - напредъкът в технологиите и хирургичният инструментариум направиха минимално инвазивната гинекологична хирургия /ендоскопски операции/ в опция за все повече и повече жени. Много процедури които са изисквали сложни интервенции и отворени коремни операции сега могат да бъдат извършени само чрез няколко малки дупчици.

Секторът по оперативна гинекология е разположен на два етажа от болничната сграда и включва:

  • модерни операционни зали, оборудвани с най-съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълният обем от операции в гинекологията със специален фокус върху ендоскопската хирургия за минимално инвазивни оперативни интервенции

  • зали за реанимация/възстановяване от анестезия

  • стационарен блок, комфортно обзаведен и оборудван в помощ на възстановителният процес на пациента

  • високотехнологичен сектор за образна диагностика
  • други специализирани помещения свързани с осъществяването на оперативни процедури

Видеопредставяне на отделението по оперативна гинекология можете да видите от клипа по-долу: