laparoscopia

Лапароскопия

Какво представлява лапароскопията?

Лапароскопията е минимално инвазивна операция представляваща директен оглед на органите в малкия таз и коремната кухина с помощта на лапароскоп, инструмент съчетаващ оптична система и осветително тяло през малък отвор в областта на пъпа. Използва се като диагностично средство и хирургичен метод, позволяващ извършването на редица гинекологични операции. Терминът „лапароскопия” произлиза от сливането на две старогръцки думи „Lapara” (корем) и „scopeo” (да се види) и се отнася до „оглед на органите в коремната кухина”. Въведена е в клиничната практика през втората половина на ХХ век.

Днес, с развитието на съвременните технологии приложението и е широко във всички области на гинекологията, тъй като добре обучените специалисти могат да извършват почти всички видове гинекологични операции лапароскопски. За пациентите с репродуктивни проблеми, лапароскопията е златен стандарт за оперативно лечение. Освен по-бързото възстановяване е възможно и да се стартират процедури за забременяване още от следващият месец, като същевременно значително се намалява опасността от сраствания в коремната кухина, които съпътстват класическите отворени операции.

Как се извършва лапароскопията?

Лапароскопията се извършва под действието на пълна ендотрахеална анестезия, през коремната стена посредством въвеждането на работни троакари, дупчиците са с размер приблизително 5-10 мм, чрез които се въвежда оптика (в областта на пъпа) за цялостен оглед на коремната кухина и малкия таз и работните инструменти (в долната част на корема). За нормалното протичане на операцията e необходимо повдигане на коремната стена, като се създава пневмоперитонеум чрез инсуфлация на С02 в перитонеалната кухина.

Лапароскопията започва с оглед на матката, яйчниците и маточните тръби, което дава възможност да се оцени степента и състоянието на патологичните промени. Лекарят извършващ лапароскопията може да извърши оперативна корекция на всички органи в малкия таз, които се нуждаят от оперативно лечение – матка, маточни тръби, яйчници. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Кога се прилага диагностична лапароскопия?

 • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства
 • установяване проходимост на маточните тръби (изключително точен метод)
 • диагностициране на сраствания, кисти, ендометриоза, ектопична бременност, лейомиоми, структурни аномалии

Кога се прилага оперативна лапароскопия?

 • заболявания на маточните тръби (тазово-възпалителна болест, ендометриоза, сраствания, извънматочна бременност)
 • заболявания на яйчниците (кисти, поликистоза)
 • заболявания на матката (миоми от външната страна на матката, някои вродени аномалии на матката)
 • отстраняване на матката, корекция на нейното положение

Какви са предимствата на лапароскопската операция спрямо отворената коремна операция (лапаротомия)?

 • бързото възстановяване на пациентката
 • намаления болничен престой
 • минималната кръвозагуба
 • минималния оперативен травматизъм
 • ниската честота на постоперативни инфекции

Какъв е минималният болничен престой при лапароскопия?

- 2 дни

Какви са противопоказанията за лапароскопия?

 • повишен анестезиологичен риск
 • механичен и паралитичен илеус
 • дифузен перитонит
 • хеморагична диатеза

Какво да очаквате след лапароскопията?

След операцията е възможно да има известен дискомфорт, който може да включва:

 • леко гадене в резултат на медикаментите или хирургичната процедура
 • болка във врата и рамото, която се дължи на газа в коремната кухина
 • болка в областите, където инструментите са преминали през коремната стена
 • раздразнено гърло и дрезгав глас, ако  по време на общата анестезия е била използвана обдишваща тръба (пациентката е била интубирана)
 • спазми, подобни на менструалните
 • течение, подобно на менструалното, за около ден-два
 • мускулни болки