ofis histeroscopia

Хистероскопия (Офис, Мини)

Какво представлява Офис хистероскопията?

Офис (мини) хистероскопията е процедура алтернативна на класическата диагностична хистероскопия и използва мини-хистероскопски инструментариум. Особено подходяща е при диагностиката на асимптоматични пациентки във връзка с лечение на стерилитет.

Как се извършва офис хистероскопията? Офис хистероскопията се извършва през влагалището посредством атравматично въвеждане на мини-хистероскоп (тънък оптичен телескоп) в кухината на матката. Размерът на мини-хистероскопа е намален от 5мм при класическата хистероскопия на 3.5 или 2.4 мм при офис-хистероскопията. За нормалното протичане на операцията e необходимо раздалечаването на предната и задната маточни стени, това се постига чрез използването на интраоперативен разтвор (Sorbitol/Mannitol 3%). Обикновено не се налага дилатация на цервикалния канал във връзка с процедурата. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Кога се прилага офис хистероскопията?

  • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства
  • за установяване на обилно, продължително или нетипично менструално кръвотечение

Какви са предимствата на офис хистероскопията спрямо класическата диагностична хистероскопия?

  • по-малката инвазивност на процедурата
  • минималните рискове за пациентката
  • не е необходима анестезия или в някои случаи може да бъде приложена местна

Като недостатък може да се посочи, че не е особено приложима в случаи на по-сериозна гинекологична патология.

Какъв е минималният болничен престой при офис хистероскопия? – няколко часа

Какви са противопоказанията за офис хистероскопия?

  • възпалителни заболявания на женските полови органи
  • обилно менструално кървене
  • бременност