Transvaginalna laparoscopia

Лапароскопия (Трансвагинална)

Какво представлява трансвагиналната лапароскопия?

Трансвагиналната лапароскопия е процедура, алтернативна на класическата диагностична лапароскопия. Въведена е в клиничната практика през 1998г. В комбинация с офис хистероскопията, процедурата дава информация за състоянието на маточната кухина и проходимостта на маточните тръби. В тази посока TL може да замени хистеросалпингографията (HSG), като освен проходимост на маточните тръби е възможно диагностицирането на сраствания или ендометриоза, които немогат да бъдат установени със HSG. Проучванията показват, че дискомфортът свързан с болка след процедурата е по-малък отколкото при HSG.

Как се извършва трансвагиналната лапароскопия?

За разлика от класическата диагностична лапароскопия извършвана през коремната стена макар и чрез малки дупчици, трансвагиналната лапароскопия се извършва през влагалището. Процедурата се извършва под действието на спинална анестезия. През задния влагалищен свод с игла с по-широк лумен се прави отвор към дъгласовата кухина и отвора се дилатира леко, доколкото през него да се вкара троакар за 30о оптика на Hopkins с диаметър 2,9мм. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Кога се прилага трансвагинална лапароскопия?

 • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства
 • установяване проходимост на маточните тръби
 • диагностициране на сраствания
 • диагностициране на ендометриоза

Какви са предимствата на транвагиналната лапароскопска операция спрямо класическата диагностична лапароскопия?

 • по-малката инвазивност на процедурата
 • минималните рискове за пациентката
 • визуализация на органите в тяхното нормално положение
 • подходяща за ранна диагностика на инфертилитет

Какъв е минималният болничен престой при трансвагинална лапароскопия? – 6 часа Какви са противопоказанията за трансвагинална лапароскопия?

 • непокътнат химен
 • тясна вагина
 • остри вагинални инфекции
 • фиксирана ретровертна матка
 • предишни коремни операции и някои други.