Histeroscopia

Хистероскопия

Какво представлява хистероскопията?

Хистероскопията е минимално инвазивна операция представляваща директен оглед на кухината на матката с помоща на хистероскоп, инструмент съчетаващ оптична система и осветително тяло. Използва се като диагностично средство и хирургичен метод, позволяващ извършването на редица гинекологични операции. Терминът „хистероскопия” произлиза от сливането на две старогръцки думи „Histeros” (матка) и „scopeo” (да се види) и се отнася до „пряка визуална проверка на маточната кухина”.

Как се извършва хистероскопията?

Хистерескопията се извършва под действието на спинална анестезия, през влагалището посредством въвеждането на хистероскоп (тънък оптичен телескоп) в кухината на матката. За нормалното протичане на операцията e необходимо раздалечаването на предната и задната маточни стени. Това се постига чрез използването на интраоперативен разтвор (Sorbitol/Mannitol 3%). По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Кога се прилага диагностична хистероскопия?

  • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства
  • за установяване на обилно, продължително или нетипично менструално кръвотечение
  • повтарящи се спонтанни аборти

Кога се прилага оперативна хистероскопия?

  • заболявания на матката (миоми от вътрешната страна на матката, полипи, сраствания в маточната кухина, септум, някои вродени аномалии на матката)
  • премахване на вътрематочен песар, който не може да бъде отстранен по друг начин
  • ендометриална аблация при менструални кръвотечения без патологична причина

Какъв е минималният болничен престой при хистероскопия?

- 2 дни

Какви са противопоказанията за хистероскопия?

  • възпалителни заболявания на женските полови органи
  • бременност