Дневен болничен режим в отделението

 

06.00 – 06.30ч. Събуждане от сън, личен тоалет на пациента
06.30 – 07.00ч. Манипулации – по назначение
07.00 – 07.30ч. Свободно време
07.30 – 09.00ч. Сервиране на закуска, хранене, отсервиране
08.30 – 09.00ч. Почистване на болничните стаи в гинекологичен стационар
09.00 – 09.30ч. Сутрешна визитация
09.30 – 10.30ч. Раздвижване от рехабилитатор (реанимация и стационар)
10.00 – 11.30ч. Свиждане
11.30 – 13.00ч. Сервиране на обяд, хранене, отсервиране
13.00 – 13.30ч. Свободно време
13.30 – 14.00ч. Манипулации – по назначение
14.00 – 16.00ч. Почивка
16.00 – 17.30ч. Свиждане
17.30 – 19.00ч. Сервиране на вечеря, хранене, отсервиране
19.00 – 19.30ч. Свободно време
20.30 – 21.30ч. Вечерна визитация
21.30 – 22.00ч. Личен тоалет и подготовка за сън
22.00 – 06.00ч. Сън