Kredo prestij - print

Финансова информация

Пациентите, които са задължително здравно осигурени, имат право на осигурен достъп до здравна помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по съответната клинична пътека (КП). Информация за клиничните пътеки, по които болницата има сключен договор с НЗОК, може да бъде намерена  тук.

Пациентите, които не са задължително здравно осигурени заплащат за лечението съобразно актуалния ценоразпис на лечебното заведение.

За допълнителна информация относно финансовата страна на лечението ви или за изготвяне на остойностен лечебен план, моля свържете се с нашият финансов координатор – тел.: 02 920 09 01.