Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) цели да улесни гражданите на всяка страна членка на ЕС, временно пребиваващи на територията на друга страна членка, при получаването на спешна и неотложна медицинска помощ. ЕЗОК удостоверява действителни осигурителни права на гражданите а именно, че те са здравноосигурени и нямат непрекъснати здравноосигурителни права.

Въз основа на ЕЗОК при престоя си в друга държава членка на ЕС осигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ – според законодателството на съответната държава на престоя.

Всяка друга помощ за състояния, които не представляват непосредствена опасност за здравето и живота на пациента, може да се оказва на осигурения пациент при следните хипотези:

  • Ако осигурителната институция предварително е дала съгласието си за оказването на тази медицинска услуга и е удостоверила това чрез издаването на съответен формуляр S2 (този формуляр съответства на предишния формуляр E112) за пациента, тя заплаща услугата изцяло. В този случай за сметка на пациента остават потребителските такси, както и регламентираното от местното законодателство доплащане за съответните услуги. Формуляр S2 не покрива стойността на транспортните разходи до и от съответната държава, болничните екстри (избор на екип, самостоятелна стая, престой в хотел и т.н.), както и разходите за придружител. Пациентът трябва да получи формуляр S2 от здравноосигурителната институция преди своето заминаване и след това да го представи на здравноосигурителната институция (или лечебното заведение) в страната, където ще бъде лекуван.
  • Ако няма предварително съгласие на осигурителната институция, при провеждане на планово лечение в друга държава от ЕС, ЕИП или в Швейцария, пациентът заплаща сам ползваната от него здравна помощ и разходите не подлежат на възстановяване от НЗОК.

Ако Вие сте здравноосигурено лице, осигурено в държава от ЕС, ЕИП или Швейцария и желаете планово лечение в Медицински комплекс “Д-р Щерев” свързано с раждане или оперативна интервенция е необходимо да представите:

1.) Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

2.) Формуляр S2 издаден от осигурителната институция на Вашата държава

3.) Валиден документ за самоличност