ceni

Ценоразпис операции

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС,  не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

Ценоразпис в сила от 01.09.2017 г.

За пациенти, които не са задължително здравноосигурени (нямат осигуровка към НЗОК):

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ *
*В цената на оперативната интервенция не се включват предоперативни изследвания, леглодни и хистология.
 
Дилатация на цервикален канал 240 лв.
Полипектомия на цервикален канал 275 лв.
Кюретаж (абразио пробаториа) 415 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по желание до 13 г.с. 465 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г.с. 465 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания от 14 до 26 г.с. 995 лв.
Пункция на киста с аблация 485 лв.
Марсупиализация на бартолинова жлеза 515 лв.
Екстирпация на бартолинова жлеза 515 лв.
Диагностична хистероскопия 515 лв.
Оперативна хистероскопия 1 045 лв.
Диагностична лапароскопия 1 045 лв.
Оперативна лапароскопия 1 830 лв.
Лапароскопска миомектомия 2 080 лв.
Лапароскопска тотална хистеректомия с/без аднекси 2 390 лв.
Офис (мини) хистероскопия 495 лв.
Трансвагинална лапароскопия 770 лв.
Офис (мини) хистероскопия + Трансвагинална лапароскопия 990 лв.
Лапарокистектомия 1 500 лв.
Лапаромиомектомия 1 750 лв.
Тотална хистеректомия с/без аднекси 2 060 лв.
Радикална хистеректомия 2 060 лв.
Електрокоагулация на маточна шийка 95 лв.
Конизация на маточна шийка 745 лв.
Leep конизация на маточна шийка 330 лв.
Leep ексцизия на маточна шийка 165 лв.
Ембриоредукция 515 лв.
Серклаж на маточна шийка 660 лв.
Интраутеринна фетална хемотрансфузия 275 лв.
Поставяне на фетален шънт 970 лв.
Лазерна аблация на плацента 1 485 лв.
Оклузия на фетална трахея с балон катетър 6 325 лв.
Хименопластика 275 лв.
Лабиопластика 880 лв.
Вагинопластика 880 лв.
Инцизио регио абдоминалис 330 лв.
Резекция на септум на влагалище 550 лв.
Трансвагинална иглена суспензия по Raz 1 030 лв.
Лапароскопска корекция на незадържане на урина (инконтиненция) по Бърч 1 890 лв.
Лапароскопска влагалищна пластика с поставяне на платно (сакроколпопексия) 2 140 лв.
Корекция на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урина при жената 1 300 лв.
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА  
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 490 лв.
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани 500 лв.
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M 0-1 1 375 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ **
**Броят на пролежаните леглодни се изчислява, като денят на постъпване и денят на изписване се броят за един леглоден, а всеки ден между тях се брои като пролежан.
 
Леглоден 120 лв.
Леглоден в реанимация 140 лв.
Леглоден – придружител 70 лв.
ДРУГИ  
Хистология 60 лв.

За пациенти, които са задължително здравноосигурени към НЗОК:

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, пациента може да заяви своето персонално предпочитание и да избере своят екип за операция, според желанието си също можете да изберете и пакет със подобрени битови условия съдържащ всичко необходимо за вашият комфорт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 
Избор на екип за серклаж на маточна шийка 640 лв.
Избор на екип за преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. 380 лв.
Избор на екип за преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 г.с. 830 лв.
Избор на екип за нерадикално отстраняване на матката 900 лв.
Избор на екип за оперативна лапароскопия 900 лв.
Избор на екип за лапаротомия 900 лв.
Избор на екип за оперативна хистероскопия 830 лв.
Избор на екип за конизация на маточна шийка 640 лв.
Избор на екип за пробно абразио 200 лв.
Избор на екип за корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 900 лв.
Меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим 390 лв.
Пакет Комфорт 640 лв.