ceni

Ценоразпис на предоперативни изследвания

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Кръвна група и Rh (Резус фактор) 16.00 лв.
СУЕ (РУЕ) 1.70 лв.
ПКК-22 показателя 5.90 лв.
Глюкоза (Glucose) 2.70 лв.
Общ белтък (Total protein) 2.70 лв.
Креатинин (Creatinine) 2.70 лв.
Урея (Urea) 2.70 лв.
АсАТ (GOT; ASAT ) 2.70 лв.
АлАТ (GPT; ALAT ) 2.70 лв.
Калий (K) 3.90 лв.
Натрий (Na) 3.90 лв.
Протромбиново време (PT)/%/ INR 3.90 лв.
Фибриноген (Fibrinogen) 4.30 лв.
аРТТ (ККВ) 3.90 лв.
Урина – Общо химическо и седимент 2.90 лв.
Сифилис (Syphilis – ELISA) 8.00 лв.
СПИН (anti HIV 1/2 antibodies) 14.00 лв.
Хепатит В (HBsAg) 19.00 лв.
Хепатит C ( anti-HCV ) 18.00 лв.