Научно-изследователска дейност

През последните няколко години фокусът на научноизследователската дейност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” основно е насочена в направления, които са от първостепенно значение за лечение на двойките с безплодие, а именно, определяне на оптималните критерии за прогноза изхода от АРТ процедури (д-р Таня Тимева, PhD), диагностика, лечение и ефект на бактериалната вагиноза при пациентки със стерилитет (д-р Петя Андреева, PhD), диагностика и лечение на пациенти със слаб яйчников отговор (д-р Мария Юнакова). В областта на ембриологията, проучванията са насочени към развитие на техниките за приложение на предимплантационна генетична диагностика при пациенти с ин витро процедури (д-р Таня Милачич, PhD), разработване на протоколи за замразяване на яйцеклетки и ембриони (Любослава Вълкова), експериментални проучвания върху децидуализацията на ендометриални стромални клетки при пациентки с повтарящи се имплантационни неуспехи, влиянието на стреса върху качеството на сперматозоидите при АРТ процедури (Десислава Дюлгерова) и др.

Резултатите от тези изследвания ежеседмично се обсъждат в рамките на срещи (колегиуми) с участието на всички лекари и биолози/ембриолози. Веднъж месечно се провеждат клинико-хистолого-патоанатомични срещи с лекарския състав и клиничния хистопатолог, както и провеждане на клинико-лабораторни обсъждания за сверяване на собствени лабораторни резултати с контролни резултати от други лаборатории.

Медицински комплекс „Д-р Щерев” е бил партньор и по проект „Изграждане на Център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве” по конкурс на МОН „Развитие на научната инфраструктура”. Целта на проекта е обединяване на усилията за осъществяване на съвместна дейност за изпълнение на научно-приложен изследователски проект за изолиране, култивиране и характеризиране на стволови клетки в мъжка или женска репродуктивна система.

Видео: Научна дейност при нас

Често обаче приемаме науката като неразбираема, скучна и дори мъничко досадна. Е, с нашето видео искаме да ви покажем, че съвсем не е така. И че именно науката е в основата на всеки успех, на всяка усмивка и на всяка нова радост, родена в Медицински комплекс "Д-р Щерев".