Публикации на членове на екипа

Публикации в български научни списания –  (сп. „Репродуктивно здраве”, сп. „Акушерство и гинекология” и др.) Публикации в международни научни списания –  (Fertility and Sterility, ReproBiomed Online, Reproduction, Am J Reprod Immunol, J Reprod Immunol, Eur J Obstet Gynecol и др.).

Публикации на проф. Атанас Щерев:Списък с публикации

Публикации на проф. Станимир Кюркчиев

Публикации на доц. Таня Тимева: Учебно помагало за обучение на акушерки

Публикации на д-р Таня Милачич: Списък с публикации

Публикации на д-р Петя Чавеева: Списък с публикации

Публикации на д-р Иван Бочев: Списък с публикации

Видео: Научна дейност при нас

Често обаче приемаме науката като неразбираема, скучна и дори мъничко досадна. Е, с нашето видео искаме да ви покажем, че съвсем не е така. И че именно науката е в основата на всеки успех, на всяка усмивка и на всяка нова радост, родена в Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Научна и учебна дейност