Асистираният хетчинг с лазер увеличава шанса при инвитро

assisted_hatching_450x250Асистираният хечинг е една от допълнителните техники за повишаване на успеваемостта при инвитро процедури, която успешно се внедрява в практиката на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ след натрупване на 10-годишен световен опит при работата с нея. Най-съвременният метод за нейното използване е асистираният хечинг посредством лазер. Ето какво представлява тази техника за повишаване на успеваемостта при инвитро в детайли.

Хетчингът (излюпването) е естествен процес, при който бластоцистът излиза от зона пелуцида – многослойната гликопротеинова обвивка, заобикаляща яйцеклетките и ембрионите. Асистираният хетчинг е процедура, при която се изтънява или пробива зона пелуцида, като целта е увеличаване на шансовете на ембриона за успешно имплантиране в лигавицата на матката.

За първи път този метод е приложен през 1989 г., като първоначално се използват химически агенти или механичен дрилинг. При механичните се изтънява и пробива зона пелуцида с микропипети. Химичните включват използването на киселинни разтвори, най-често тироиден разтвор и протеинази, които могат да увредят ембриона. Затова, с навлизането на лазерите в медицинската практика, е създаден и лазер за асистирано излюпване, който е най-неинвазивен за ембриона.

Методът асистиран хечинг с лазер е въведен в практиката на инвитро лабораторията на Медицински комплекс „Д-р Щерев” през 2000 г.

Техниката представлява поставяне на ембрионите в специална хранителна среда под микроскоп. Обвивката на всеки ембрион се оразмерява чрез софтуерна компютърна програма и лазерният лъч се позиционира върху нея. Програмата е създадена за клинични цели в инвитро лабораториите и има защитни кръгове, които предпазват човешките ембрионите.

Чрез приложението на асистиран хетчинг с лазер обвивката може да се изтъни или напълно да се отвори, за да може през нея ембрионът по-лесно да се „излюпи”, когато настъпи времето му за имплантация. Това „излюпване“ (hatching) е напълно естествен процес, който и в естествени условия предхожда имплантацията, но може да бъде затруднен при определени обстоятелства, съпътстващи процедурите по инвитро оплождане.

Кога се прилага асистираният лехичнг с лазер?
Техниката се прилага при ембриони от 2-ри до 5-ти ден от развитието и при следните допълнителни показатели:
- напреднала репродуктивна възраст на жената (над 37 г.);
- високи нива на фоликулостимулиращия хормон (FSH);
- удебелена зона пелуцида (>13 µm);
- предишен неуспех от инвитро или ICSI процедури;
- при трансфер на размразени ембриони поради вероятното втвърдяване на зона пелуцида;
-бавно делящи се ембриони или такива с висока фрагментация;
-тъмна зона пелуцида.

Новини