Вътрематочната инсеминация – стъпка по стъпка до мечтаната цел

IUI_news_450x250Пациентите, срещнали се с репродуктивен специалист, най-добре знаят, че всяка двойка се нуждае от конкретна и специфична терапия, която съвсем не винаги означава инвитро процедура. Всъщност, за да се назначи точното лечение, се преминава през набор от изследвания и чак след това лекарят преценява какви са конкретните медицински потребности на пациентите. Такава е практиката в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, а репродуктивните специалисти на болницата прилагат умело всички познати на медицината и утвърдени в национален и международен план методи за лечение на безплодието. Един от тях е вътрематочната инсеминация – процедура, представляваща поставяне на обработена семенна течност в маточната кухина на жената с помощта на специален тънък и гъвкав катетър. Но за да се стигне до тази процедура е необходимо да са налице специфични индикации.

Когато репродуктивният специалист препоръчва прилагането на вътрематочна инсеминация с обработени сперматозоиди от съпруга/партньора, това означава, че са налице някои от следните фактори: необяснен стерилитет при двойката, лекостепенен субфертилитет при мъжа (лека олиго-, астено-или терато-зооспермия или комбинация от тях), наличие на лош посткоитален тест, установени спермоантитела при мъжа и/или жената, еякулаторни разстройства при партньора или индукция на овулацията при партньорката. Възможно е и прилагането на вътрематочна инсеминация с обработени сперматозоиди от дарител, когато жената няма съпруг или постоянен сексуален партньор, когато мъжът е с тежък субфертилитет или азооспермия, както и ако той е носител на генетично или друго заболяване, предаващо се в потомството или криещо риск за партньорката.

Съществуват и контраиндикации, при чието установяване не се провежда вътрематочна инсеминация. Сред тях са непроходими или частично проходими маточни тръби, представляващи висок риск за реализиране на извънматочна бременност. Вагинални/цервикални инфекции, тазово-възпалителна болест при жената или активни възпалителни заболявания на пикочо-половата система при мъжа също биха възпрели лекуващия лекар от провеждането на процедурата. Сред останалите контраиндикации са противопоказания за зачеване, износване и родоразрешение при партньорката, ановулаторни пациентки, при положение че не са били подложени на успешна индукция на овулацията в конкретния цикъл, както и напреднала репродуктивна възраст при жената от 45 и повече години.

Научете как протича процедурата по вътрематочна инсеминация от специалното кратко и полезно видео:


За да се установи подходяща ли е вътрематочната инсеминация при конкретните пациенти, лекуващият репродуктивен специалист назначава серия от важни изследвания. За жената това са изследване на базалните хормони, тест за проходимост на маточните тръби чрез хидротубация под ултразвуков контрол, хистеросалпингография (цветна снимка) и/или лапароскопия, установяване на овулация чрез ултразвуков преглед, микробиологично изследване на влагалищен секрет, извършено до 30 дни преди процедурата, онкоцитонамазка, изследване за Хепатит B и С, СПИН, Сифилис, както и лабораторен тест за СУЕ (скорост за утаяване на еритроцитите). При мъжа се назначават спермограма, микробиологично изследване на семенната течност до 30 дни преди инсеминацията, тест за Хепатит B и С, СПИН, Сифилис. След като бъдат извършени всички нужни изследвания, се преминава към планиране на вътрематочната инсеминация.

В Медицински комплекс „Д-р Щерев“ се следват стриктно няколко задължителни стъпки при провеждането на тази асистирана репродуктивна техника. Първо се съставя протокол за прилагането на вътрематочната инсеминация. После се извършват част от посочените по-горе изследвания. Попълват се задължителни документи от партньорите или от жената, ако инсеминацията е с донорски материал. Следва проследяване на цикъла на пациентката чрез ултразвукови прегледи по схема в определени дни, изследват се и нивата на хормоните LH и Estradiol. Когато доминантният фоликул достигне 18-20 мм в диаметър и дебелината на маточната лигавица е с оптимални стойности, се назначава хормонална hCG инжекция за таймиране на овулацията. Извършването на самата вътрематочна инсеминация е в точно определено време след поставяне на тази инжекция.

Когато процедурата е с партньорски материал е необходимо мъжът да спазва полово въздържание в продължение на 3–5 дни преди нея, както и да избягва приема на алкохол за същия период. Също така две седмици преди инсеминацията съпругът/партньорът не трябва да е приемал антибиотици и антиалергични медикаменти. Два часа преди самата процедура той дава материал, който се обработва, селектират се най-подвижните и качествени сперматозоиди, семенната плазма, левкоцитите, бактериите и други клетки и се оставя да престои в инкубатор. Върху пробата се поставя уникален идентификационен номер. В случай на отсъствие на партньора в деня на инсеминацията, процедурата може да се извърши с предварително замразен материал. Когато тя се прави с донорски сперматозоиди, Медицински комплекс „Д-р Щерев“ използва материал от Cryos International – сертифицирана спермална банка, одобрена от Агенция по трансплантация (Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. на МЗ). Пациентката избира донора, като той е изследван за трансмисивни заболявания, има направен генетичен скрининг и съгласно българското законодателство е анонимен.

Самата вътрематочна инсеминация е бърза и безболезнена процедура, извършвана в специална манипулационна в сектора по асистирана репродукция на болницата, по време на която жената е настанена на гинекологичен стол. Продължителността е около 5-10 минути заедно с подготовката. Обработената семенната течност се инжектира в маточната кухина с помощта на стерилен еднократен катетър, след което жената остава да лежи за около 30-40 минути. Понякога е необходимо процедурата да се направи в два последователни дни, когато има повече от един фоликул, единият от които е овулирал, а другият предстои, както и при установена ниска биологична преживяемост на сперматозоидите.

След вътрематочната инсечинация не е необходимо спазване на определен режим или съществена промяна в начина на живот на жената, а 14-те дни до теста за бременност са изпълнени с трепетно очакване за случване на така мечтаното чудо.

Новини