Доц. Таня Тимева направи 1-месечен маратон от научни презентации у нас и в чужбина

Доц. Таня Тимева стартира научните си участия на 19 октомври в Брюксел като член на групата на проф. Брокманс, разработваща правила за провеждане на овариална стимулация.

Работната група е към Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) и е сформирана преди година със задачата да бъдат  изработени  стриктни правила за мониториране и извършване на КОХ за целите на АРТ. В групата членуват водещи специалисти и изтъкнати учени, които анализират последните достижения в областта и оформят налагащите се тенденции за структуриране на наръчник за добрата медицинска практика по темата. Сред членовете са: проф. Грисингер, проф. Колибианакис, проф. Ламарка, проф. Бош и др.

Очаква се окончателното приключване и публикуване на официалния документ на ESHREв края на следващата година, като до тогава доц. Тимева и всеки от водещите специалисти ще предложи насоки за поведение по ключови въпроси на наръчника.

Седмица по-късно в Пловдив се проведе XIV Национален конгрес по акушерство и гинекология, на който доц. Тимева беше гостуващ лектор и модератор на сесията за асистирана рапродукция. Тя направи презентация, в която детайлно разгледа възможните методи на изследване на ендометриума и неговата водеща роля в процесите на имплантация при жени с репродуктивни проблеми. Високото научно ниво на форума беше подкрепено и от участието на  чуждестранни лектори.

По покана на Румънската ембриологична асоцияция доц. Тимева беше официален гост-лектор на годишния симпозиум, провел се от 3 до 5 ноември 2017 в Букурещ. Там тя представи новите достижения при изследването на пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи, като участва и в кръглата маса, дискутираща стимулационните протоколи, използвани при АРТ. Това нейно участие допринесе за обмяната на опит между двете съседни страни и подобри колаборацията при бъдещи научни прояви, както и възможността за обсъждане между специалистите  на трудни за лечение случаи.

Маратонът от научни презентации на доц. Тимева завърши на зимното училище, организирано от Клуб млад онколог, където целта на участието ѝ беше подробно да бъдат разгледани възможностите за съхраняване на фертилитета при жени с диагноза рак на гърдата. Това участие сред аудитория от водещи онколози в страната е продължение на поставените в началото на годината усилия и създаването на работна група към МЗ за промяна в Наредба 28 по въпросите, касаещи замразяване на репродуктивни клетки и тъкани. 

Новини