Защо Световният ден на психичното здраве е толкова важен?

World-Mental-Health-DayСветовната здравна организация дефинира здравето като състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не просто отсъствието на болест или слабост. Неоспорим факт е, че психичното здраве е важно и допринасящо за цялостното благополучие на човека. Въпреки това, следвайки това определение, можем да се замислим за това колко малка част от хората в световен план са напълно здрави. Затова и съвременният холистичен подход при грижата за здравето включва способността на човек да се адаптира и справя самостоятелно със социални, физически и емоционални предизвикателства. 

Световният ден на психичното здраве цели, на първо място, да насочи вниманието на обществото и на общността от медицински специалисти именно към значимостта и важността на грижата за психичното здраве. Втората причина, поради която този ден е важен, е необходимостта от по-голяма гласност, но и чуваемост, насочена към проблемите, свързани с психическото благополучие и стабилност, както и разчупване на стигмата около срещите с психолог.

Кои са най-големите предизвикателства в днешно време при грижата за психичното здраве?

В днешния динамичен свят вниманието към психо-социалното и емоционално състояние често бива изцяло изместено от първичното физическо неразположение, което е първопричина за среща с медицински специалист. Несъмнено един от водещите проблеми, с които се сблъсква тази специалност, е стигмата, която витае около професията, както и неглижирането на необходимостта от навременна намеса – както в случаите, в които говорим за превенция, така и при нуждата от интервенция. Често консултацията с психолог се асоциира погрешно с налчието на душевна болест.

Съвременната психология поставя акцент върху един изключително важен елемент, а именно превенцията. Противно на всеобщи схващания, психолозите повече от всякога насочват вниманието си именно към здрави хора, които отчитат значимостта на профилактиката не само и единствено във физиологичен аспект, но и осъзнават личната отговорност при необходимостта от навремена професионална намеса при превенцията на психични разтройства, при които пътят на лечение често е много по-продължителен и труден за пациентите.  

При грижата за психичното здраве е нужно да знаем, че има механизми, с помощта на които психо-социалният и емоционален стрес както и психосоматичната симптоматика могат да бъдат модулирани. Именно затова е важно да се обръща навременно внимание на всички тези сигнали, които да насочат към консултация с психолог.

Автор: Татяна Баева, психолог в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Новини