Нарушена въглехидратна обмяна и бременност – мисията възможна

husband-offers-his-pregnant-wife-croissants с логоНарушенията във въглехидратната обмяна са често срещани сред хората в репродуктивна възраст. За това допринасят наднорменото тегло, заседналият начин на живот, фамилната предразположеност, съпътстваща артериална хипертония, нарушенията в нивата на холестерола и триглицеридите и т.н. Изключително важно е да се познават добре рисковите фактори, които могат да доведат до промяна в метаболитния статус на бъдещата майка и да се положат усилия в посока на тяхното елиминиране. Това ще благоприятства значително положителния ход на бременността и ще сведе до минимум възможността за възникване на усложнения от страна на майката и детето.

Затлъстяването е един от рисковите фактори за възникване на овулаторни проблеми, тъй като то е свързано с хормонален дисбаланс, но и още си повишена честота на спонтанни аборти и като цяло неблагоприятният изход за една бъдеща бременност. Затлъстяването е причина за развитие на т. нар. инсулинова резистентност. Това е състояние, при което инсулинът не може да осъществява добре своя основен ефект – да вкарва глюкозата в клетките. Тя се задълбочава, когато жената забременее, тъй като бременността е състояние на физиологична инсулинова резистентност. За него допринасят особено плацентата и отделяните от нея хормони – плацентарен лактоген, соматотропен хормон и т.н. Това може да увеличи риска за развитие на захарен диабет по време на бъдещата бременност. Затова активно се препоръчва на всички жени с наднормено тегло, планиращи да станат майки, да положат усилия в посока редукция на телесна маса преди стартиране на опитите за зачеване. Това значително ще намали риска от възникване на диабет, артериална хипертония, (в частност усложнението прееклампсия), както и усложнения за плода в хода на бременността.

Нарушения в обмяната на въглехидратите:

Захарен диабет: представлява група от метаболитни заболявания, характеризиращи се с висока кръвна захар, която е резултат от нарушение в инсулиновата секреция, инсулиновото действие или и в двете. Според класификацията на Световната здравна организация (СЗО), различаваме следните типове захарен диабет:
- тип 1 или диабет на младата възраст, дължащ се на абсолютен инсулинов дефицит
- тип 2, който е резултат на нарушена инсулинова секреция или действие
- тип 3, обединяващ различни заболявания, протичащи със захарен диабет
- тип 4 – Гестационен захарен диабет (ГЗД) или диабет с първа изява по време на бременност.
Съществуват две допълнителни състояния, които също отразяват неадекватна обмяна на глюкозата в организма. Това са:
Нарушен въглехидратен толеранс (НГТ)– дефинира се като кръвна захар на 2-ри час след ОГГТ между 7,8 ммол/л и 11,0 ммол/л
Нарушена глюкоза на гладно (НГГ) – кръвна захар на гладно между 6,1 ммол/л и 6,9 ммол/
Тези две състояния се наричат „предиабет“ и са рискови фактори за развитие на диабет и сърдечно съдови заболявания в бъдеще.

Жените, при които съществува някое от изброените нарушения трябва да планират своята бременност по прецизно, тъй като се повишава честота на перинатална детска смъртност при деца на майки с гестационен ЗД, а също и рискът от спонтанни аборти (10-30 % по висок при бременни с тип 1 ЗД). При всички жени в детеродна възраст, които имат захарен диабет, ако липсва намерение за бременност, се препоръчва провеждане на контрацепция. Ако жената обаче желае зачеване, тя трябва да е постигнала адекватен метаболитен контрол.

При планиране на бременност при жени със ЗД, гликираният хемоглобин, който отразява средната стойност на кръвната захар през последните три месеца, трябва да бъде максимално до близките до нормата стойност, без да се допускат хипогликемии (резки спадания в нивото на кръвната захар). При планиране на бременност трябва да се лекуват хроничните усложнения на захарния диабет. Нужна е профилактика на диабетната нефропатия, ретинопатия, невропатия. Важно е да се преустанови приемът на пероралните антидиабетни препарати и статините (медикаменти, които се приемат при висок холестерол). Когато се налага антидиабетно лечение, се препоръчва то да бъде с инсулин. Затова и на жени с тип 2 ЗД, лекуващи се с антидиабетни таблетки, се препоръчва преди забременяването или непосредствено след положителен тест за бременност да продължат лечението с инсулин. Необходимо е осъществяване на интензивен самоконтрол на кръвната захар. Препоръчва се прием на Фолиева киселина 400 мкг/дн. Още преди забременяването е редно да се оптимизира артериалното налягане (АН)<130/80, като се преустановява приемът на АСЕ-инхибитори и АРБ (ангиотензин рецепторни блокери) и терапията се адаптира, като се премине към подходяща за бременността.

Кои жени подлежат на скрининг за регистриране на въглехидратни нарушения по време на бременност?

Жени с наднормено телесно тегло – Индекс на телесна маса над 25 кг/м2
Жени с първостепенни родственици, страдащи от диабет
Майка ,родила дете с тегло над 4 кг или при която е диагностициран гестационен ЗД
Жени с артериална хипертония (>140/90)
Жени с ниво на HDL-холестерол под 0,9 или ниво на триглицериди над 2,2
Жени с НГТ (нарушен глюкозен толеранс) или НГГ (нарушена гликемия на гладно) при предишни изследвания
Жени с анамнеза за сърдечно-съдово заболяване
Жени със Синдром на поликистозни яйчници или други състояния, свързани с инсулинова резистентност
Жени със симптоми, насочващи към ЗД
Жени със заседнал начин на живот
Жени с гликиран хемоглобин HbA1c над 5,7%

При жени с повишен риск още при първата пренатална консултация е необходимо да бъде проведено изследване за изключване на гестационен захарен диабет. Скрининг с провеждане на ОГТТ (орално глюкозо-толерантен тест) със 75 г. глюкоза се препоръчва през 24-28 г.с. при всички бременни, при които не е установен диабет преди това, с изследване на кръвна захар на гладно и на 1-и и 2-и час.

Диагноза гестационен захарен диабет се поставя при наличие на поне 1 от следните критерии

Кръвна захар на гладно над 5,1 ммол/л
Кръвна захар на 1-и час при ОГТТ над 10,0 ммол/л
Кръвна захар на 2-и час при ОГТТ над 8,6 ммол/л

6-12 седмици след раждането е необходимо да се проведе скрининг за персистиращ диабет отново чрез ОГТТ. Жените с гестационен ЗД са с повишен риск за развитие на ЗД тип 2. Затова е препоръчително те да провеждат скрининг за такъв да края на живота си на всеки три години.

По време на бременност жените с диабет е необходимо да осъществяват чести прегледи – на всяка 1-2 седмици, редовен самоконтрол на кръвната захар с измерването и на гладно, и на първия час след нахранване. Контролът трябва да бъде стриктен, но при адекватен хранителен прием.

В някои случаи при гестационен ЗД не се постига оптимален контрол на кръвната захар на фона на спазване на хранителен режим. Тогава е необходимо преосмисляне на терапевтичното поведение и лечение с инсулин, който е препоръчителната терапия при бременни със захарен диабет.

Нарушенията във въглехидратната обмяна представляват съществен проблем за бъдещата майка. Но не забравяйте: Своевременното лечение, редовният контрол, борбата в посока редуциране на рисковите фактори и съвместните усилия на пациентката, лекуващите ендокринолог и акушер-гинеколог водят до положителни резултати.

Материалът е разработен от ендокринолозите д-р Веселина Яначкова и д-р Едит Харангозо.

Новини