Повод за академична гордост от фармацевтичния екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

20200624 СлавиНа професионалния ден на фармацевтите в България, честван от гилдията на Еньовден, имаме повод за академична гордост. Той идва именно от фармацевтичния екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Преди дни магистър-фармацевтът и доктор на науките Светослав Стоев премина успешно конкурс и му беше присъдена академичната длъжност „главен асистент“ към Медицински университет-Плевен. Така колегата Стоев, познат на пациентите ни с изключителните си експертни познания и точни препоръки, ще изкачи още едно научно и преподавателско стъпало в катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ във факултет „Фармация“ в Плевен.

Светослав Стоев е сред преподавателите на първия випуск бъдещи магистър-фармацевти, които предстои да се дипломират в Медицински университет-Плевен в началото на 2022 г. Конкурсът, който той спечели, преминава през няколко етапа, като последният представляваше изслушване от научно жури с представители на медицинските университети в София, Плевен, Варна и Пловдив. Финалният етап включи и представяне на презентация по актуална тема, която в случая на магистър-фармацевт Стоев е пряко свързана с работата му в Медицински комплекс „Д-р Щерев“: „Нови аспекти на фармаковижиланс. Проследяване на лекарствената безопасност при жени подложени на лечение чрез АРТ".

През 2019 г. на магистър-фармацевт Светослав Стоев беше присъдена образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертация. Научните му интереси в областта на лекарствената безопасност и фармакоепидемиологията му гарантират предизвикателно акасемично бъдеще, а на пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – още един експерт от най-високо ниво, на когото да разчитат в лечението си.

Новини