17 души от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев” с дипломи по „Здравен мениджмънт"

SDK Shterev17 души от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, в това число 13 младши лекари, получиха своите свидетелства за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“ след 8-месечен курс на обучение във Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас. По време на обучението си колегите ни придобиха както задълбочени теоретични познания, така и безценен практически опит в областта на анализа, оценките и изготвянето на конкретни прогнози при ръководенето на здравните професионални дейности.

Обучението, което преподавателите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” проведоха изнесено в базата на Медицински комплекс „Д-р Щерев”, е изключително полезно за специалистите ни, защото им помага да придобият знания както за българската здравна система като цяло, така и за мястото на всеки експерт в нея. „Икономика на здравеопазването”, „Кадрова стратегия на лечебното заведение”, „Стратегически мениджмънт и бизнес планиране в здравеопазването” са само част от дисциплините, залегнали в програмата на следдипломния квалификационен курс.

Допълнителната квалификация на специалистите от Медицински комплекс „Д-р Щерев” е част от дългосрочната стратегия на ръководството на болницата за непрекъснато повишаване на знанията и уменията на екипа, работещ с визия за здравето и добруването на нашите пациенти. Защото само чрез продължаващо развитие и налагане на европейски стандарти и правила за добра медицинска практика може да се осигурят качествени здравни грижи и помощ за доверилите ни се пациенти.

Новини