Лъчезара Велева

Лъчезара Велева

Длъжност
Биолог в Медицински комплекс „Д-р Щерев”

Контакти
Медицински комплекс „Д-р Щерев”
ул. „Христо Благоев“ №25-31, ж.к. „Разсадника“, гр. София
02 920 0901

Започва работа като биолог в Медицински комплекс „Д-р Щерев” през 2008 г.

Образование
Родена на 21.09.1982 в гр. Кюстендил, средното си образование завършва в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” с профил: биология, химия, английски език. През 2002 г. е приета в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски” специалност „Молекулярна биология”. Магистърската си степен защитава през 2008 г. към катедра „Биотехнологии”, специалност „Екологична биотехнология”. Дипломната си работа разработва в Института по молекулярна биология, БАН.

В периода 2007 – 2008 г. работи в Секция „Екстремофилни бактерии”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, като член на научния колектив на изследователски проект по Национална програма – „Геномика”. Там придобива практически опит в прилагането на основни методи от областта на рекомбинантните ДНК технологии – молекулно клониране на ДНК, рестрикционен анализ (ARDRA, RFLP), полимеразна верижна реакция (PCR), агарозна електрофореза и др.

Научни публикации и съобщения (posters)

 

l Culture independent characterization of microbial groups associated with Bulgarian hot springs in the region of Velingrad M. Kambourova, D. Lyutskanova, M. Disheva, G. Radeva, R. Mandeva, A. Terziyska, V. Buchvarova, I. Tomova, L. Veleva, 2007

 

l Correlation of oocyte grade based on cytoplasmic density andoolema elasticity with fertilization rate after ICSI. Antonova, L. Veleva, L. Petkova, A. Shterev. Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3 July – 6 July, 2011

 

l Embryo transfer on day 4 – advantages and deficiencies in comparison to day 3 and day 5. I. Antonova, T. Milachich, Л. Вълкова, L. Veleva, D. Nikolova, A. Shterev. Репродуктивно здраве, 2012, (20), 2-7

 

l Female age and number of retrieved oocytes in cases with Oligoasthenozoospermia Veleva L., T. Milachich, I. Bochev, I. Antonova, A. Shterev., Human Reproduction, Vol.28, June 2013, P-028

 

l Affect of waist circumference and waist-hip ratio on sperm motility parameters. L. Veleva, I. Canov, T. Milachich, I. Bochev, L. Ostromska, A. Shterev. 5th International IVI Congress, Seville, Spain, April 4-6, 2013; PP118

 

l Прогностичен фактор ли е броя на аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки за изхода от АРТ в случаи с Oligoasthenozoospermia Л. Велева, Т. Милачич, И. Бочев, И. Антонова, А. Щерев. XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, 07-10 март 2013, Боровец, България, PP04

 

l Sperm DNA fragmentation by itself is not a leading factor for IVF outcome. D. Nikolova, T. Milachich, I.Antonova, B.Bandreva, I.Bochev, L.Veleva, A.Shterev
XIV National congress of BASRH, 7-10 March 2013, Borovets, Bulgaria, PP02, 24

 

l Comparison of sperm progressive motility and kinematics between three morphology groups. Veleva L., Bochev I., Nikolova D., Milachich T., Shterev A. 6th International IVI Congress, Alicante, Spain, 23-25 Apr, 2015; PP74

 

l Връзка между соматометричните показатели с подвижността и скоростта на движение на сперматозоидите. Велева Л., Милачич Т., Бочев И., Цанов И, Остромска Л., Щерев А. Репродуктивно здраве, 2015, (22), 9-13

 

l Endometrial stromal cell-secreted factors improve sperm motility I. Bochev, L. Veleva, A. Shterev. Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14 - 17 June, 2015

 

l Методи в андрологичната лаборатория, клинична значимост и показания за прилагането им при АРТ. Д. Дюлгерова – Николова, Л. Велева, И. Бочев, Р. Петкова, Т. Милачич, GP News 3/2017

 

Участия в научни форуми

 

l X National Congress of Sterility and Reproductive Health, 23-26 April, 2009, Nessebar, Bulgaria

 

l ESHRE Workshop: Sperm & testicular tissue banking, 25-26 March, 2010, Granada, Spain.

l Участие и курс на обучение в първи модул на националната програма „Пациенти и лекари за донорството“, 25-ти септември, 2010, София, България

 

l Теоретичен курс „Лабораторни аспекти на ин-витро оплождането“ Б.А.Р.Ч.Е., 10-ти декември, 2010, София, България

 

l XII National Congress of Sterility and Reproductive Health, March 17-20, 2011, Borovets, Bulgaria

 

l 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Stockholm, Sweden, 3 July – 6 July, 2011

 

l XIV National Congress of Sterility and Reproductive Health, March 7-10, 2013, Borovets, Bulgaria (участие с научно съобщение - постер)

 

l 5th International IVI Congress: Reproductive Medicine and Beyond, Seville, Spain, April 4-6, 2013 (участие с научно съобщение - постер)

 

l 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), London, United Kingdom, 7 July – 10 July, 2013 (участие с научно съобщение - постер)

 

l ESHRE workshop: Epigenetics in reproduction, 26-27 September, 2014, Lisbon, Portugal

 

l VIII Sofia symposium of reproductive medicine with international participation, 07-08 November, 2014, Sofia, Bulgaria

 

l 6th International IVI Congress: Reproductive Medicine and Beyond, Alicante, Spain, April 23-25, 2015 (участие с научно съобщение - постер)

 

l 9th European Congress of Andrology, 21 – 23 September, 2016, Rotterdam, Netherlands

 

l XI Sofia symposium of reproductive medicine with international participation, 20-21 October, 2017, Sofia, BulgariaЧленство в съсловни организации
Член на БАСРЗ (Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве)
Член на ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)

В работата си като биолог в Медицински комплекс „Д-р Щерев” прилага методи за количествена и качествена оценка на сперматозоиди, различни обработки на еякулат, криоконсервация на семенна течност. Консултира пациенти във връзка с резултатите, давайки препоръки за последващи изследвания, лечение и пренасочване към други специалисти.

Поддържа и управлява база данни във връзка с дейностите на лечебното заведение по асистирана репродукция, съгласувано с отговорното длъжностно лице.

Видео: Нашите биолози и ембриолози

Гледайте емоционалния разказ за отговорната и вдъхновяваща професия на "композиторите" на радостта или биолозите и ембриолозите на Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Видео: Благовещение при нас

Гледайте един емоционален разказ за празника, в който са отразени прекрасните чувства на нашите лекари, ембриолози, биолози и акушерки при срещата с малките слънчица, на които са помогнали да се появят на бял свят. Благодарим на нашите пациенти за искрените поздрави от сърце, които отправиха към нашите специалисти!

Видео: История на инвитрото в България

Гледайте емоционалния разказ на проф. Атанас Щерев и представители на екипа на Медицински комплекс "Д-р Щерев" за развитието на инвитро методиката в България.

Ембриолози и биолози