Видео: Ембриолог Любослава Вълкова

"Да си ембриолог е страхотно!" Това убедено твърди старши клиничен ембриолог Любослава Вълкова в своята видеовизитка и ние й вярваме. Защото разказва, че колкото и съвършена да е работата на ембриолозите и биолозите, те не могат да направят това, което правят две клетки - яйцеклетката и сперматозоидът.
Вижте визитката на дългогодишния ембриолог, който няма право на никакво разсейване по време на работата си, но споделя, че си спомня как изглеждат ембриони, които след това е виждала като вече родени деца.

Любослава Вълкова, дб

Любослава Вълкова, дб

Длъжност
Ембриолог в Медицински комплекс „Д-р Щерев”

Контакти
Медицински комплекс „Д-р Щерев”
ул. „Христо Благоев“ №25-31, ж.к. „Разсадника“, гр. София
02 920 0901

Любослава Петкова-Вълкова е част от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев” от 2003 г.

Активно участва и има съществен принос в разработването, въвеждането и успешното прилагане на метода ко-култивиране, който повишава шансовете за успех при пациентки с неуспешни ин витро или ИКСИ опити.

Владее и прилага методи за анализ и оценка на сперматозоиди, както и всички ембриологични манипулации (вътрематочна инсеминация, класическо ин витро, ИКСИ), култивиране на ембрионите и селекция за ембриотрансфер, ембриотрансфер, откриване, замразяванe, размразяване и инжектиране на сперматозоиди при PESA, MESA, TESA, TESE, замразяване и размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, assistedhatching.

Образование
Родена е през 1979 г. в Плевен. През 2002г. завършва Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология“, където специализира клетъчна биология и ембриология. В периода 2002–2003 г. работи в Институт по молекулярна биология – БАН като биолог-специалист. През 2020 г. успешно защитава докторска дисертация на тема "Оценка и оптимизиране на витрификацията при човешки предимплантационни ембриони и яйцеклетки" в катедра "Цитология, хистология и ембриология" на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Допълнителна квалификация
През 2009 г. успешно полага изпит за европейски старши клиничен ембриолог и придобива сертификат от ESHRE за тази квалификация.
As a participant on 32 Annual meeting of European Society of Human reproduction and Embryology /ESHRE/, Helsinki, Finland, July, 2016
2012 and 2015 - Renewal of Certificate for Senior Clinical Embryologist from ESHRE.
Workshop: Ovarian Tissue Cryopreservation, University hospital of Copenhagen, Denmark, 2014
Hands-on Workshop: Оocyte and embryo vitrification, IVI, Valencia, Spain, January, 2009
BIOGENESI - CENTRO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE, Dr. Maria Beatrice Dal Canto, December, Monza, Italy, 2008
1-st International Workshop „Current techniques and Future Trends on Gamete and Embryo Manipulation”, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey, 2006
SISMER, Bologna, Italy, prof. Luca Gianaroili, July, 2005;
Посещавала е авторитетните ин витро клиники като Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione (SISMER), Болоня, Италия, Istanbul Memorial Hospital, Истанбул,Турция, Biogenesi-Centro di medicina dela riproduzione, Монца, Италия, InstitutoValencianodeInfertilidad (IVI), Валенсия, Испания.

Научни публикации
• Вълкова Л., Милачич Т., Антонова И., Бандрева Б., Пенкова П., Юнакова М., Тимева Т., Щерев А., Прилагане на асистиран хетчинг с лазер при ембриотрансфер на размразени ембриони, Репродуктивно здраве, брой 23, 2016
• Вълкова Л., Милачич Т., Антонова И., Бандрева Б., Пенкова П., Тимева Т., Щерев А. , Влияние на изкуствения колапс на бластоцистите преди витрификация върху преживяемостта им и резултата от размразения ембриотрансфер, Репродуктивно здраве, брой 24, 2016
• Антонова И., Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А. Ембриотрансфер на ден 4 – предимства и недостатъци в сравнение с ден 3 и ден 5. Репродуктивно здраве, 2012
• Бочев И., Вълкова Л., .Кюркчиев С., Щерев А., Повишаване на процента успешни бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални клетки, Репродуктивно здраве, 2012
• Т. Milасhich, L. Petkova,D.Barov, A. Shterev. Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age, 26 th Annual meeting of the ESCHRE. Rome,Italy 27-30 June 2010. Human Reproduction 2010
• Antonova,T.MiIachich,L.Petkova,M.Yunakova,P. Chaveeva,A. Shterev. Morula stage embryos on day 5: what to expect. 26th Annual meeting of ESCHRE.Rome,Italy 27-30 June 2010. Human Reproduction 2010
• L. Petkova, I. Canov, T. Milachich, A. Shterev. Influence of physiological factors in homologous intrauterine insemination outcome, 26th Annual meeting of ESHRE. Rome,Italy 27-30 June 2010. Human Reproduction 2010
• Participant in Surveillance 2010 of International Federation of Fertility Societies (IFFS), Fertil.Steril., 2010
• M. Юнакова, Д.Савова, Л. Петкова, А. Щерев. Сравнение на изхода на КОХ с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор. IX Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие 11-14 април Ривиера ОС, 2009
• М. Юнакова, П. Андреева, Т.Тимева, Н.Магунска, Л. Петкова, А Щерев. ОС 07 Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие. Сол Несебър Ризорт 23-26 април 2009г. сп. Репродуктивно здраве бр. 16 2009
• T. Timeva, M.Yunakova, L. Petkova, G. Ganeva, S. Kyurkchiev, A. Shterev. Presence of degenerated oocytes after controlled ovarian stimulation does not predict the pregnancy rate after IVF/ICSI Abstracts of the 24 th annual meeting of the ESHRE Barcelona Spain 7-9 July 2008 P 304 poster
• Т. Милачич, Л. Петкова, P. Vanderzwalmen, Д. Баров, А. Щерев, Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация – нови аспекти в запазването на фертилните функции на човека, Репродуктивно здраве, брой, 14, 2008
• Петкова Л., Милачич Т., Баров Д., Тимева Т., Савова Д., Румен Димитров, Кюркчиев С., Щерев А., Култивиране на човешки ендометриални клетки за автоложно ко-култивиране с ембриони : предварително съобщение, Репродуктивно здраве, Брой 13, 2007
• Петкова Л., Съвременни технологии в асистираната репродукция, Мединфо, Брой 2, 2007
• Петкова Л., Баров Д., ROSI и ELSI-ново предизвикателство в лечението на стерилитета, Репродуктивно здраве, Брой 8, 2004

Устни презентации, постери и участия в научни форуми

• XI Софийски симпозиум с международно участие – Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане, София, България, 2017
• Valkova L., Milachich T, Dimcheva A., Antonova I., Timeva T., Shterev A., Impact of patient age and day of vitrification on the result of “freeze all” strategy, 17th World Congress on Human Reproduction, Rome, March 15-18 2017
• Вълкова Л., Криопрезервация от сперматозоида до ембриона. Кой е най подходящият стадий? Българският опит. XVII Национален конгрес на БАСРЗ по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, Боровец, България, 10-13 март 2016
• Valkova L., T. Milachich, I. Antonova, T. Timeva, P. Andreeva, M. Yunakova, A. Shterev Influence of the embryo quality before vitrification on the result of frozen embryo transfer , 21st COGI Congress: Innovation in Reproductive Medicine, Frankfurt, Germany, May 14-16, 2015
• Antonova I., Bochev I., Milachich T., Valkova L., Yunakova M., Andreeva P., Shterev A. Can we improve pregnancy and implantation rate in cases with non-selective embryo transfer when only 1 or 2 embryos available? 14th International Symposium for Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, 22-24 May, 2015
• Timeva T., Milachich T., Yunakova M., Valkova L., Bochev I., Shterev A. Reconsideration of recommendations for natural cycle in ART. Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGY), Frankfurt, Germany, 14-16 May, 2015
• Вълкова Л., Mетоди за изследване на яйчникова тъкан за наличие на туморни клетки и риск за предаване при трансплантация, VIII- ми Софийски симпозиум с международно участие – Репродуктивна медицина и онкологични заболявания, София, България, 07-08 Ноември, 2014
• Valkova L, Milachich T, Antonova I, Timeva T, Shterev A, Improved pregnancy rate after laser assisted hatching of vitrified blastocysts, The 3rd International Congress on Controversies in cryopreservation of Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue & Organs (CRYO), Berlin, Germany, 21-23 March, 2013
• Петкова-Вълкова Л., Запазването на възможността за собствено поколение след онкологично заболяване като част от лечението. XIV Национален конгрес на БАСРЗ по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, България, март 2013
• 30. I.Antonova, T.Milachich, L.Petkova, A. Shterev, Embryo transfer on day 4 -th pro and contra, 28 th Annual Meeting of ESHRE, Istanbul, Turkey 1-4 July, 2012
• Вълкова Л., Милачич T., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А., Преживяемост и клинични бременности след прилагане ма витрификация на ембриони, XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, България, март 2011, Репродуктивно здраве, 2011
• I.Antonova, L.Veleva, L.Petkova, A. Shterev.,Correlation of oocyte grade based on cytoplasmic density and oolema elasticity with fertilization rate after ICSI, 27 th Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6 July, 2011, Human Reproduction 26, supplement 1, 2011
• Milachich T., L.Petkova, D. Barov, A. Shterev (2010) Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age. 26 th Annual Meeting of ESHRE, Rome, Italy, 27 June-30 June, 2010, Human Reproduction, 25, supplement 1, 2010
• Antonova,T.MiIachich, L.Petkova,M.Yunakova,P. Chaveeva,A. Shterev., Morula stage embryos on day 5: what to expect. 26th Annual meeting of ESCHRE. Rome, Italy 27-30 June 2010. Human Reproduction 2010
• T Timeva T., Junakova M., Petkova L., Shterev A., Multiple pregnancy rates after IVF/ICSI depend on the experience of gynecologist, The 3rd International IVI Congress, Madrid, Spain, May 14-16, 2009
• M. Юнакова, Д.Савова, Л. Петкова, А. Щерев., Сравнение на изхода на КОХ с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор. IX Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие 11-14 април Ривиера, 2008
• T. Timeva, M. Yunakova, L. Petkova, G. Ganeva, S. Kyurkchiev, A. Shterev. Presence of degenerated oocytes after controlled ovarian stimulation does not predict the pregnancy rate after IVF/ICSI Abstracts of the 24 th annual meeting of the ESHRE Barcelona Spain 7-9 July 2008
• Петкова Л., Баров Д., Щерев А., Морфологични характеристики на ембрионите предопределящи развитието на бластоцисти с добро качество., Осми национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, Боровец, България, март 2007
• Petkova L., T. Milachich, D. Barov, M. Aleksandrov, A. Shterev., Zygotes, cleavage stage embryos, blastocysts formation., 22 Annual meeting of ESHRE, Prague, Czech Republic, 2006
• Милачич, T., N. Findikli, Л. Петкова, Д. Баров, T. Тимева, Д. Савова, P. Vanderzwalmen, А. Щерев. Вече и в България - успешно имплантиране и раждане на здраво дете след прилагане на витрификация на човешки ембриони. Седми конгрес на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, България, март, 2006
• Петкова Л., Милачич Т., Савова Д., Тимева Т., Андреева П., Ганева Г., Баров Д., Щерев А. , Съпружеска вътрематочна инсеминация – защо и до кога? Шести национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, Боровец, България, 2005
• Petkova L., Milachich T., Savova D., Timeva T., Andreeva P., Ganeva G., Barov D., Shterev A., Intrauterine insemination- why, when, how?, 16th International symposium on fertility and sterility, Beograd, Serbia, 2004
• Milachich T, Timeva T, Barov D, Petkova L, Shterev A. First successful pregnancy in Bulgaria following 8-cell embryo vitrification failed to deliver: case report. Cryobiology and Cryopreservation of Human Gametes and Embryos symposium, Brussels, Belgium, 11-13 march 2004
• Милачич Т., Тимева Т., Баров Д., Петкова Л., Щерев А. Първа успешна бременност в България след витрификация на 8-клетъчни ембриони не достигна до термин-case report., - Пети национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, Боровец, март 2004

Участие в национални и международни комитети
От 2007 г. до 2011 г. е представител на България като ембриолог към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).
Включена е в списъка на рецензентите на ESHRE за кратките научни съобщения за годишните срещи.

Членство в съсловни организации
Член е на Европейската асоциация за репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE)
Член е и на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ).

 

Проявява специален интерес в областта на витрификацията на яйцеклетки, ембриони и сперматозоиди – нова техника на замразяване и съхранение на яйцеклетки и ембриони. Довежда до по-добри резултати в сравнение с метода програмно замразяване.

Видео: Нашите биолози и ембриолози

Гледайте емоционалния разказ за отговорната и вдъхновяваща професия на "композиторите" на радостта или биолозите и ембриолозите на Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Видео: Благовещение при нас

Гледайте един емоционален разказ за празника, в който са отразени прекрасните чувства на нашите лекари, ембриолози, биолози и акушерки при срещата с малките слънчица, на които са помогнали да се появят на бял свят. Благодарим на нашите пациенти за искрените поздрави от сърце, които отправиха към нашите специалисти!

Видео: История на инвитрото в България

Гледайте емоционалния разказ на проф. Атанас Щерев и представители на екипа на Медицински комплекс "Д-р Щерев" за развитието на инвитро методиката в България.

Ембриолози и биолози