Видео: Ембр. д-р Таня Милачич

Магията на зачеването, която се случва в нашата инвитро лаборатория не би била възможна без неуморния труд на нашите опитни и сърцати ембриолози. Техните успехи в приложението на асистираните репродуктивни технологии са невъзможни без екипния им дух,  сплотеността на целия ни ембриологичен колектив и непрекъснатото желание за подобряването на квалификацията и уменията им. Основната заслуга за това носи техният лидер – ембр. д-р Таня Милачич. Тя е ръководителят на инвитро лабораторията и андрологичния ни сектор – един отдаден професионалист и изключително емоционален човек, приемащ своята професия като истинско призвание и кауза. Гледайте видеовизитката на д-р Милачич с нейния искрен разказ на за прекрасното усещане при създаването на новия живот, за чувството да помогнеш на борещите се за мечтата си пациенти и за любовта към семейството и приятелите.

Таня Милачич, дб

Таня Милачич, дб

Длъжност
Ръководител на IVF(инвитро) лаборатория и андрологична лаборатория в Медицински комплекс „Д-р Щерев”

Контакти
Медицински комплекс „Д-р Щерев”
ул. „Христо Благоев“ №25-31, ж.к. „Разсадника“, гр. София
02 920 0901

Таня Милачич е водещият биолог-ембриолог в екипа на проф. Атанас Щерев от 2000 г. Ръководител на IVF лабораторията и андрологичния сектор. В работата си като биолог-ембриолог в болницата първа въвежда метода замразяване на ембриони и яйцеклетки в България.

Образование
Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски” с Бакалавърска степен по биотехнология и Магистърска степен по генно и клетъчно инженерство. Дипломната ѝ работа разработва възможностите за предимплатационна генетична диагностика в България и е написана в сътрудничество с отдела по молекулярна патология към „Майчин дом”–София и Института по генетика и инвитро в щата Вирджиния, САЩ. През май 2010 г. получава образователната и научна степен Доктор по ембриология. Темата на дисертацията й е „Оценка на информативната стойност на генетични и морфологични критерии за предимплантационна диагностика”.

Допълнителна квалификация
През 2009 г. успешно полага изпит за европейски старши клиничен ембриолог и придобива сертификат от ESHRE за тази квалификация.
Има допълнителна специализация по ин витро в Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Солун (Гърция) и Истанбул (Турция). Основните ѝ научни интереси са в областта на генетичната консистенция на ембрионите.

Научни публикации
• Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова А., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони. САГБАЛ „Д-р Щерев”, сп. „Репродуктивно здраве”, бр., 19/2011, стр. 18-19.
• Милачич Т., Пенкова П., Тимева Т., Баров Д., Щерев А., Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите. сп. Репродуктивно здраве, бр. 19/2011, стр. 17
• Колева И., Милачич Т., Андреева П., Ганева Г., Щерев А., Възрастово съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана репродукция”. сп. Репродуктивно здраве, бр. 19/2011, стр. 24
• Пенкова П., Милачич Т., Щерев А., Един перфектен ембрион или при лошо качество на ден трети за ЕТ какво за очакваме? сп. „Репродуктивно здраве”, бр. 19/2011, стр. 16
• S.Kyurkchiev, D. Dyulgerova-Nikolova, T.Milachich, A.Shterev. 0-281 Is the semen quality affected by stress on the day of oocyte pick up? Abstracts ot the 27-th Annualmeeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6.07.2011
• Antonova, I., MiIachich, T., Petkova, L., Yunakova, M., Chaveeva, P., Shterev, A.Predictive value of embryos with top quality score does not correlate with female age.26 th Annual meeting of the ESCHRE. Rome,Itali 27-30 June 2010. Human Reproduction 1 2010
• Antonova1, T. Milachich1, L. Petkova1, M. Yunakova1, P. Chaveeva1, A. Shterev1 P-175 Morula stage embryos on day 5: what to expect? 1SAGBAL Dr. Shterev Hospital, Embryology, Sofia, Bulgaria 26th Annual Meeting of ESHRE, Rome, Italy, 27 June – 30 June, 20102.
• L. Petkova, I. Canov, T. Milachich, A. Shterev, Influence of physiological factors in homologous intrauterine insemination outcome. 26th Annual meeting of ESHRE. Rome, Italy 27-30 June 2010. Human Reproduction, 2010
• Т. Милачич, Л. Петкова, P.Vanderzwalmen, Д. Баров, А. Щерев. Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация-нови аспекти в замразяването на фертилните функции на човека. , сп. Репродуктивно здраве бр.14, 2008 г. стр. 15-18
• Т.Милачич, Л. Петкова, P.Vanderzwalmen, Д.Баров, А.Щерев. Замразяване на яйцеклетки и ембриони чрез витрификация-нови аспекти в запазването на фертилните функции на човека. Репродуктивно здраве, 2008,/14/,15-18
• Петкова Л., Милачич, Т., Баров, Д., Тимева, Т.,  Савова, Д., Димитров, Р., Кюркчиев, С., Щерев, А. Culture of human endometrial cells for autolocous co-culture with embryos a preliminary report, сп. Репродуктивно здраве, бр. 13 2007, стр 14-16.
• Azmanov D.N., Milachich T.V., Zahariewa B.M.,Michailowa G.I.,Dimitrowa V.G.,Karagiozova Z.H.,Maznejkova V.I.,Chernev T.A., Toncheva D.I. Profile of chromosomal aberrations in different gestational age spontaneous abortions detected by comparative genomic hybridization. European Journal of Obstetrics&Gynecology and Reproductive Biology, 2006 jun 4:16759788,2007 Apr;131/2/:127-31
• Timeva T., Milachich T., Antonova I., Arabaji T., Shterev A. H.A. Omar. Correlation Between Number of Retrieved OOcytes and Pregnancy Rate after In Vitro Fertilazation/Intra Citoplasmic Sperm Injection. The Scientific World journal, 2006, 6, 686-690
• Timeva T.,Milachich T., Petkova L.,Barov D.,Shterev A. Corelation Between Number of Retrieved Oocytes and Pregnancy Rate after In Vitro Fertilization/Intra Cytoplasmic Sperm Injection. Comp.rend.acad.bulg.sci.,2006,59/7/;805-808
• Тимева Т., Милачич Т., Петкова Л., Баров Д., Щерев А. Оценка на възрастта на жената като основен прогностичен предимплантационен прогностичен фактор и влиянието му върху успеваемостта на новите репродуктивни методи. Акушерство и гинекология, м. Септември, 2006, 45, 22-27
• T.Timeva,T.Milachich,L.Petkova,D.Barov,A. Shterev, Number of retrieved oocytes as a prognostic factor for IVF/ICSI outcome, Comptes Rendus De L’Academie bulgare des sciences. T.59,N 7, 2006.
• Тимева Т., Ганева Г, Милачич Т., Петкова Л. Щерев А. Вид,причини и продължителност на стерилитета като прогностични фактори за изхода от АРТ. Сп. „Репродуктивно здраве”, бр. 12, 2006 г.
• Т. Христова-Милачич, Баров Д., Кюркчиев С., Щерев А. Пре-имплантационна генетична диагностика и хромозомни аномалии-предизвикателство пред  in vitro специалистите в България. Репродуктивно здраве, 2004, /7/, 22-23
• Т. Христова-Милачич,Савов А.,ТимеваТ.,Кременски И.,Щерев А. Y-хромозома и мъжки инфертилитет – започване на генетичен скрининг при български мъже. Репродуктивно здраве, 2003, 2/5/, 14-17
• Т. Христова-Милачич, Д.Баров, А.Савов, М.Сисон, А.Щерев, Проучване на възможностите за пре-имплантационна диагностика за клинична практика в България. Репродуктивно здраве, 2002, 2, 9-10

Участие в научни форуми
Участва с лекции и презентации за предизвикателствата пред инвитро специалистите и генетиците в над 20 международни конгреса, симпозиуми и конференции.
• Т.Милачич, Ембрионът на бъдещето. Симпозиум на Merсk Serono. 4 ти Софийски Симпозиум с международно участие „Ендометриоза и ефекти върху фертилитета” 12-13.11.2010.
• Савова, Д., Т.Милачич, Д.Баров, А.Щерев, Прогностична стойност на Прогестерона Р в деня на ЧХГ за изхода на КОХ /IVF цикли . VІІІ Национален конгрес по стерилитет, 2007 г.
• Milachich T., R.Vazharova, A.Yosifova, V.Dimova, T.Chernev, V.Dimitrova, U.Hranov, K.Krustev, D.Toncheva. Frequency of chromosomal abnormalities among families with reproductive failure. Seventh Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 to September 2, 2006, Skopje. Republic of Macedonia, BJMG, International Journal of Medical Genetics, Supplement 7th BMHG 2006, 9/3&4/, PP08
• Vazharova R.,Milachich T.,V. Petkova,D.Azmanov,A.Yosifova,E. Becheva,R.Kamenova,V. Dimitrova,Y.Hranov,G.Koleva, R.Velev,V.Damjanova,D. Toncheva. Cytogenetic and molecular- cytogenetic studies of spontaneous abortions. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 to September 2,2006, Skopje, Republic of Macedonia, BJMG,International Journal of Medical Genetics, Supplement 7th BMHG 2006,9/3&4/ OP16
• Milachich T., D.Barov, L.Petcova, M. Sison, A.Savov, B. Zaharieva, A.Shterev, D.Toncheva. Is there PGD available for clinical practice-Bulgaria? 16th congress of FSSSM-Mejdunarodni simposijum o fertilitetu I sterilitetu,16-17 december,2004,Beograd,Serbia&Montenegro, p.142. OP21
• Milachich T., T. Timeva, D. Barov,L. Petkova, A. Shterev. First successful pregnancy in Bulgaria following 8-cell embryo vitrification failed to deliver: case report. ESHRE symposium of Cryobiology and Cryopreservation of Human Gametes and Embryos symposium ,12-13 March, 2004,AZVUB, Brussels, Belgium, PP95
• Milachich T.,Petkova L., Barov D.,Timeva T., Shterev A. Gradient centrifugation of frozen spermatozoa for IUI improves pregnancy rates, First Balkan Congress of Reproductive Medicine,24-26 September 2004, Thessaloniki, Greece, p.36,OP6
• L.Petkova,T.Milachich, D.Savova, T.Timeva, P. Andreeva, G.Ganeva,D.Barov,A.Shterev,D. Toncheva. Intrauterine insemination- why,when,how? 16th congress of FSSSM-Mejdunarodni simposijum o fertilitetu I sterilitetu,16-17 december,2004,Beograd,Serbia&Montenegro p.129, OP 17
• Христова-Милачич Т., Т.Тимева, Д.Баров, Д.Савова, А.Щерев Пронуклеуси,нуклеоли и бременност. ІІІ конгрес на БСРЗ,март,2003, Боровец,България,стр.28 ОР03
• Милачич Т., Д.Баров,Ст. Кюркчиев, А.Щерев. Пре-имплантационната диагностика и хромозомните аномалии-предизвикателство пред In Vitro специалистите в България. ІV конгрес на БСРЗ,март 2003, Боровец, България, стр.28, ОР03
• Milachich T., Savov A., Timeva T., Kremenski I., Shterev A. Y-chromozome and male infertility-starting genetic screening in Bulgarian man. Second congress of Gynecologists and Obstetricians of Republic Macedonia, September, 2003,Ohrid, Macedonia, p.108, C-026
• Д.Баров,Т.Христова, А.Щерев, Корелация между различната степен на oligoasthenozoospermia,качеството на ембрионите и изхода от ICSI. 2 ри Национален конгрес по стерилитет,контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие. Боровец,11-14 март 2001г.
• Христова-Милачич Т., Д.Баров, А.Савов, Sisson M., А.Щерев. Оценка на възможността за въвеждане на ПГД/Пре-инплантационна генетична диагностика/в клиничната практика в България. ІІ конгрес на БАСРЗ, март, 2001, Боровец, България, стр.18

Участие в национални и международни комитети
• През м. април, 2011 г., е избрана за представител на България в категория „Ембриолог“ към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) с четиригодишен мандат.
• От април 2011 г. д-р Таня Милачич е и единственият представител на България в Специалната група по интереси „Репродуктивна генетика” към ESHRE.

Членство в съсловни организации
Член на БАСРЗ (Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве) от 2000 г.
Член на ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) от 2001 г.
Член на SSSM (Sterility Society of Serbia and Montenegro) от 2004 г.
Член на SIG (Special Interest Group) по Репродуктивна генетика към ESHRE от 2006 г.
Член на PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) консорциум към ESHRE от 2007 г.
Член на PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society) от 2008 г.
Член на ASHG (American Society of Human Genetics ) от 2009 г.

Владее и прилага методи за анализ и оценка на сперматозоиди, както и всички ембриологични манипулации (вътрематочна инсеминация, класическо IVF, ICSI), култивиране на ембрионите и селекция за ембриотрансфер, ембриотрансфер.  Откриване, замразяванe, размразяване и инжектиране на сперматозоиди при PESA, MESA, TESA, TESE, замразяване и размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, асистиран хетчинг с лазер.

Видео: Нашите биолози и ембриолози

Гледайте емоционалния разказ за отговорната и вдъхновяваща професия на "композиторите" на радостта или биолозите и ембриолозите на Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Видео: Благовещение при нас

Гледайте един емоционален разказ за празника, в който са отразени прекрасните чувства на нашите лекари, ембриолози, биолози и акушерки при срещата с малките слънчица, на които са помогнали да се появят на бял свят. Благодарим на нашите пациенти за искрените поздрави от сърце, които отправиха към нашите специалисти!

Видео: История на инвитрото в България

Гледайте емоционалния разказ на проф. Атанас Щерев и представители на екипа на Медицински комплекс "Д-р Щерев" за развитието на инвитро методиката в България.

Ембриолози и биолози