Участие на екипа в научни конгреси

Постоянното повишаване на квалификация и продължаващото медицинско обучение на специалистите от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев” е от първостепенно значение за ръководството на лечебното заведение. Израз на това е участието на специалисти от болницата в научни събития както в страната, така и в чужбина.

Участия в конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози

от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” през 2016 година

 

Събитие

Период

Място

Представител от екипа

1

ESHRE Campus: When is surgery the answer to early pregnancy complications?

20-24.01.2016

Coventry, United Kingdom

д-р Петя Чавеева

2

ESHRE Campus : The impact of reproductive surgery on cross-talk between the embryo and the endometrium

27-31.01.2016

Milan, Italy

д-р Мариян Александров

3

17-ти национален конгрес на БАСРЗ

10-13.03.2016

Боровец, България

Екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

4

3rd Biomarker Meeting: Personalized Reproductive Medicine; Biomarkers for the Assessment of Ovarian Reserve, Gametes, Embryos, Endometrium and Pregnancy

06-10.04.2016

 

Valencia, Spain

 

д-р Даниела Савова

 

5

Monothematic Spring Meeting on Obstetric Anesthesia 2016 - ESRA

 

11-16.04.2016

 

Algarve, Portugal

 

Д-р Севдалина Маразова

Д-р Анастасия Стоилова

6

ESHRE Campus: Surgery in reproductive medicine: benefits and limits

 

05-07.05.2016

 

Thessaloniki,
Greece

 

Д-р Ралица Милчева

7

The 24th European Congress of Obstetrics and Gynecology - EBCOG

 

18-21.05.2016

 

Torino, Italy

 

Доц. Таня Тимева

8

Minimally Invasive Gynecological Surgery Course - Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach - State of the Art - IRCAD

 

19-23.06.2016

 

Strasbourg, France

 

Д-р Иван Димитров

Д-р Мария Коновалова

9

15th World Congress in Fetal Medicine - FMF World Congress

 

25-03.07.2016

Palma de Mallorca, Spain

 

Д-р Петя Чавеева

Д-р Росен Билчев

10

Annual Meeting of ESHRE

 

3-7.07.2016

 

Helsinki, Finland

 

Ембр. Таня Милачич, дб

Биол. Десислава Дюлгерова

Ембр. Ирена Антонова

Ембр. Любослава Вълкова

Биол. Ралица Петкова

Доц. Петя Андреева

Д-р Надя Магунска

11

NARTURE (Science, Nature and Art)

 

01-04.09.2016

Lugano, Switzerland

 

Проф. Атанас Щерев

Доц. Таня Тимева

12

9th European Congress of Andrology

 

21-23.09.2016

 

Rotterdam, The Netherlands

 

Биол. Петър Гаврилов

Биол. Лъчезара Велева

13

ESHRE Campus: Novel gamete manipulation technologies in ART: SEEM (safety, ethical, efficient, moral) okay?

 

22-24.09.2016

 

Amsterdam,
The Netherlands

 

Ембр. Петя Пенкова
Ембр. Боряна Бандрева

 

14

26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISUOG

 

24-29.09.2016

 

Rome, Italy

 

Д-р Мариета Искилиева

15

The European Academy of Gynaecological Surgery. Transvaginal Laparoscopy Course - ESGE

 

2-4.11.2016

 

Leuven, Belgium

 

Д-р Надя Магунска

16

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility - COGI

 

10-13.11.2016

Amsterdam, The Netherlands

 

Д-р Мариян Александров

Д-р Даниела Савова

Доц. Таня Тимева

Доц. Петя Андреева

Ембр. Иван Бочев, дб

17

Translational Reproductive Biology and Clinical Reproductive Endocrinology: Paradigm changes you may not hear about elsewhere

 

16-20.11.2016

New York, USA

Д-р Мария Юнакова