Участие на екипа в научни конгреси

Постоянното повишаване на квалификация и продължаващото медицинско обучение на специалистите от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев” е от първостепенно значение за ръководството на лечебното заведение. Израз на това е участието на специалисти от болницата в научни събития както в страната, така и в чужбина.

Участия в конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози

от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” през 2017 година

 

Събитие

Период

Място

Представител от екипа

1

XVIII Национален конгрес на БАСРЗ

09-12.3.2017

Боровец,

България

Екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

2

17 World Congress of the Academy of Human Reproduction

15-18.3.2017

Рим,

Италия

Ембр. Ирена Антонова

Ембр. Любослава Вълкова

Биол. Александра Димчева

3

Грешки и усложнения в анестезиологията и интензивната медицина

24-28.4.2017

София,

България

Д-р Мая Лъчезарова

4

11th International Congress of Andrology

06-09.5.2017

Копенхаген,

Дания

Биол. Ралица Петкова

5

Анестезия и интензивно лечение при спешни и планови/диагностични и терапевтични ендоскопии, проведени извън операционната зала

08-12.5.2017

София,

България

Д-р Александра Цолова

Д-р Богдан Белков

6

Неврология, локорегионална анестезия и лечение на болката. Особености на анестезията според състоянието на пациентите, вида на операции и мястото на провеждането им

09-12.5.2017

София,

България

Д-р Цветан Николаев

Д-р Николай Багеров

Ак. Теодора Николова

7

ESHRE Campus: The fourth dimension - the time factor in human embryology

11-13.5.2017

Милано,

Италия

Ембр. Боряна Бандрева

8

International IVI Congress Reproductive Medicine and Beyond

11-13.5.2017

Билбао,

Испания

Д-р Даниела Савова

9

II Конгрес по Майчино Фетална Медицина

12-14.5.2017

Правец, България

Д-р Мариета Искилиева

Д-р Росен Билчев

Д-р Татяна Арабадажи

10

Регионална аналгезия

15-19.5.2017

София,

България

Д-р Цветан Николаев

Д-р Мария Матеска

11

Нарушения на дихателната функция и тяхната корекция в условията на интензивното лечение

15-19.5.2017

София,

България

Д-р Светлин Иванов

Д-р Богдан Белков

Д-р Севдалина Маразова

12

Fertility Educational Program - Hands on Training

25-26.5.2017

Краков,

Полша

Доц. Петя Андреева

13

European Human Genetidc Conference

27-30.5.2017

Копенхаген,

Дания

Д-р Наталия Тръпчевска

14

16thWorld Congress in Fetal Medicine

25-29.6.2017

Любляна,

Словения

Проф. Атанас Щерев

Д-р Росен Билчев

Д-р Петя Чавеева

Д-р Василев, в-р Калев, проф. Щерев, д-р Искилиева

15

33rd Annual Meeting of ESHRE

02-05.7.2017

Женева,

Швейцария

Д-р Мария Юнакова

Биол. Ива Колева

16

ESHRE Exam: Master level in Reproductive endoscopic

03.7.2017

Женева,

Швейцария

Д-р Надя Магунска

17

50th Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction

13-16.7.2017

Вашингтон,

САЩ

Доц. Таня Тимева

18

36th Annual ESRA Congress

13-16.9.2017

Лугано,

Швейцария

Д-р Мария Матеска

Д-р Севдалина Маразова

19

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

16-19.9.2017

Виена,

Австрия

Д-р Мариета Искилиева

20

Shaping the Future of ART: Ovary, Endometrium and Beyond

22-23.9.2017

Мадрид,

Испания

Ембр. Любослава Вълкова

21

ESHRE Campus: Tubal Factor Management in Infertility

22-23.9.2017

Букурещ,

Румъния

Д-р Ралица Милчева

22

Трудна интубация и ларингеална маска

25-29.9.2017

София,

България

Д-р Цветан Николаев

Д-р Николай Багеров

Д-р Богдан Белков

Д-р Дилян Янакиев

23

ESHRE Campus: From gametes to blastocyst - a continuous dialogue

12-14.10.2017

Единбург,

Великобритания

Ембр. Иван Бочев

Биол. Петър Гаврилов

24

Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение

26-29.10.2017

Несебър,

България

Д-р Цветан Николаев

Д-р Богдан Белков

Д-р Дилян Янакиев

Ак. Теодора Николова

Ак. Боряна Маркова

Ак. Анна Пилитова

25

Laparoscopy on Human body donors

06-07.11.2017

Кил,

Германия

Д-р Надя Магунска

26

FRM2017

16-19.11.2017

Ню Йорк,

САЩ

Доц. Петя Андреева

27

5th World Congress of the International Society for Fertility Preservation

16-18.11.2017

Виена,

Австрия

Биол. Десислава Дюлгерова-Николова

28

ESHRE Course: Endoscopy in reproductive surgery

22-24.11.2017

Льовен,

Белгия

Д-р Валери Манчев

29

World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility - COGI

30.11.-02.12.2017

Виена,

Австрия

Д-р Татяна Арабаджи

30

Advances in Fetal Medicine

02-03.12.2017

Лондон,

Великобритания

Д-р Петя Чавеева
Участия в конгреси на лекари акушер-гинеколози и ембриолози

от МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-р Щерев” през 2016 година

Събитие

Период

Място

Представител от екипа

1

ESHRE Campus: When is surgery the answer to early pregnancy complications?

20-24.01.2016

Coventry, United Kingdom

д-р Петя Чавеева

2

ESHRE Campus : The impact of reproductive surgery on cross-talk between the embryo and the endometrium

27-31.01.2016

Milan, Italy

д-р Мариян Александров

3

17-ти национален конгрес на БАСРЗ

10-13.03.2016

Боровец, България

Екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

4

3rd Biomarker Meeting: Personalized Reproductive Medicine; Biomarkers for the Assessment of Ovarian Reserve, Gametes, Embryos, Endometrium and Pregnancy

06-10.04.2016

 

Valencia, Spain

 

д-р Даниела Савова

 

5

Monothematic Spring Meeting on Obstetric Anesthesia 2016 - ESRA

 

11-16.04.2016

 

Algarve, Portugal

 

Д-р Севдалина Маразова

Д-р Анастасия Стоилова

6

ESHRE Campus: Surgery in reproductive medicine: benefits and limits

 

05-07.05.2016

 

Thessaloniki,
Greece

 

Д-р Ралица Милчева

7

The 24th European Congress of Obstetrics and Gynecology - EBCOG

 

18-21.05.2016

 

Torino, Italy

 

Доц. Таня Тимева

8

Minimally Invasive Gynecological Surgery Course - Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach - State of the Art - IRCAD

 

19-23.06.2016

 

Strasbourg, France

 

Д-р Иван Димитров

Д-р Мария Коновалова

9

15th World Congress in Fetal Medicine - FMF World Congress

 

25-03.07.2016

Palma de Mallorca, Spain

 

Д-р Петя Чавеева

Д-р Росен Билчев

10

Annual Meeting of ESHRE

 

3-7.07.2016

 

Helsinki, Finland

 

Ембр. Таня Милачич, дб

Биол. Десислава Дюлгерова

Ембр. Ирена Антонова

Ембр. Любослава Вълкова

Биол. Ралица Петкова

Доц. Петя Андреева

Д-р Надя Магунска

11

NARTURE (Science, Nature and Art)

 

01-04.09.2016

Lugano, Switzerland

 

Проф. Атанас Щерев

Доц. Таня Тимева

12

9th European Congress of Andrology

 

21-23.09.2016

 

Rotterdam, The Netherlands

 

Биол. Петър Гаврилов

Биол. Лъчезара Велева

13

ESHRE Campus: Novel gamete manipulation technologies in ART: SEEM (safety, ethical, efficient, moral) okay?

 

22-24.09.2016

 

Amsterdam,
The Netherlands

 

Ембр. Петя Пенкова
Ембр. Боряна Бандрева

 

14

26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISUOG

 

24-29.09.2016

 

Rome, Italy

 

Д-р Мариета Искилиева

15

The European Academy of Gynaecological Surgery. Transvaginal Laparoscopy Course - ESGE

 

2-4.11.2016

 

Leuven, Belgium

 

Д-р Надя Магунска

16

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility - COGI

 

10-13.11.2016

Amsterdam, The Netherlands

 

Д-р Мариян Александров

Д-р Даниела Савова

Доц. Таня Тимева

Доц. Петя Андреева

Ембр. Иван Бочев, дб

17

Translational Reproductive Biology and Clinical Reproductive Endocrinology: Paradigm changes you may not hear about elsewhere

 

16-20.11.2016

New York, USA

Д-р Мария Юнакова

Видео: Научна дейност при нас

Често обаче приемаме науката като неразбираема, скучна и дори мъничко досадна. Е, с нашето видео искаме да ви покажем, че съвсем не е така. И че именно науката е в основата на всеки успех, на всяка усмивка и на всяка нова радост, родена в Медицински комплекс "Д-р Щерев".