Медицински комплекс „Д-р Щерев“ изпревари GDPR-a

С цел да гарантира сигурността на личните данни и пациентската тайна, Медицински комплекс „Д-р Щерев“ въвежда нов алгоритъм за достъп до готовите изследвания и работата с медицинска документация

documentatiion_450x250

Според новите вътрешни правила, преди да бъде регистриран пациент, той трябва да попълни собственоръчно декларация – тип информирано съгласие, за начините да получи готови изследвания и медицинска документация. Това става само след легитимация с лична карта.

За да бъде улеснена комуникацията с болницата, пациентите могат да получат информация за резултатите от готовите си изследвания на място или дистанционно, като задължително ще бъдат идентифицирани с персонален идентификационен код, получен на касата. По този начин се улеснява обслужването и се спестява загубата на време и транспортни разходи, като същевременно се гарантира сигурността на личните данни.

Новата политика на болницата е в съзвучие със стремежа на най-иновативния здравен център в страната за изключителна грижа към пациента. „Винаги сме се стремили да сме иноватори и да сме в услуга на хората. Въведохме изкуствен интелект за записване на час, а сега се стремим както да защитим пациентите ни от неоторизиран достъп до техните изследвания и лични данни, така и да облекчим достъпа за получаване на резултатите. Спестяваме им неудобството от загуба на време и транспортни разходи. Същевременно следваме новите предписания за защита на личните данни по стандарта на Европейския съюз, т.нар. EU GDPR стандарт.

Всяка друга медицинска документация се получават само на място в болницата след попълване на заявление по образец и легитимация от страна на пациента с лична карта.

Пациентите трябва да знаят, че нормите на новата регулация прекратяват практиката да се изпраща медицинска документация по имейл. Възможно е необходими документи да се получат дистанционно по куриер, като задължително се изисква  обратна разписка. За да се направи такова заявление обаче, отново е необходимо ПИН идентификация при заявяването на услугата“, поясни Павлина Димитрова, юрисконсулт на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Подобна идентификация е необходима и при комуникацията с Контактния център на болницата.

По този начин болницата на проф. Щерев, се превръща в първото лечебно заведение в страната, което стриктно следи логистиката на медицинската документация и ще си сътрудничи по нов модерен начин с куриерските фирми, използвайки съществуващата инфраструктура и добри практики

За да избегне изтичането на информация и пробив в сигурността на личните данни, администрацията на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ поетапно въведе електронна болнична система с ограничен достъп. Допълнително е въведено ограничение на разпространението на печатни документи и изследвания на регистратурата. Всички печатни документи се съхраняват и архивират стриктно спрямо съществуващото национално законодателство.

Важното е пациентите да знаят, че всички иновации, свързани със защитата на личните данни, се прави в техен интерес. Затова е необходимо всеки, който се възползва от изключителната медицинска грижа в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, да прецени дали ще получава готовите си резултати на място или ще използва дигиталните канали, но в такъв случай сам има грижата да потърси и съхранява своя персонален идентификационен код.  Пациентите трябва да пазят ПИН кода си и да не го предоставят на трети лица. Сигурността на личните данни се превърна в основен критерии при избора на лечебно заведение. Ние разбираме, че за хората сигурността на личните данни и пациентската тайна е от голямо значение, допълни Павлина  Димитрова.

Новите правила за защита на личните данни и пациентската тайна в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ влизат в сила от 12 април – повече от месец преди задължителната дата – 25 май, когато всички предприятия, работещи с лични данни в рамките на Европейския съюз, трябва да изпълнят стандартите по сигурността.  

Новини