Нарушена въглехидратна обмяна и бременност – поведение, рискове и лечение

diabet2Нарушенията във въглехидратната обмяна са едни от често срещаните сред жените в репродуктивна възраст. Затова допринасят наднорменото тегло, заседналият начин на живот, фамилната предразположеност, в комбинация с артериална хипертония, както и нарушенията в нивата на холестерола и триглицеридите. Тези нарушения се получават заради един основен фактор:

Затлъстяването

Затлъстяването крие много и сериозни опасности, които често водят и до хормонален дисбаланс. С него могат да се свържат и повишена честота на спонтанни аборти. Затлъстяването е причина за развитие на т. нар. инсулинова резистентност - състояние, при което инсулинът не може да осъществява добре своя основен ефект - да вкарва глюкозата в клетките. Хроничната инсулинова резистентност се задълбочава, когато жената забременее, тъй като бременността е състояние на физиологична инсулинова резистентност. Всички тези фактори  могат да увеличат риска за развитие на захарен диабет по време на бъдещата бременност. 

Захарен диабет

представлява група от метаболитни заболявания, характеризиращи се с висока кръвна захар, която е резултат от нарушение в инсулиновата секреция, инсулиновото действие или и в двете. Според класификацията на Световната Здравна Организация (СЗО), има няколко типа захарен диабет:
- тип 1 или диабет на младата възраст, дължащ се на абсолютен инсулинов дефицит
- тип 2 захарен диабет, който е резултат на нарушена инсулинова секреция или действие
- тип 3 захарен диабет, обединяващ различни заболявания протичащи със захарен диабет
- тип 4- т.нар. Гестационен захарен диабет с първа изява по време на бременност.
Съществуват две допълнителни състояния, които също отразяват неадекватна обмяна на глюкозата в организма. Това са нарушеният въглехидратен толеранс и нарушената глюкоза на гладно. Тези две състояния се наричат “преддиабет” и са рискови за развитието на диабет и сърдечно съдови заболявания в бъдеще. 

Диабет и бременност 

В световен мащаб над 1,5 млн. жени в репродуктивна възраст са със захарен диабет, като броят им нараства с 1-2% годишно. Основните причини затова са свързани със затлъстяването, като 10 на сто от всички бременни отключват т.нар гестационен диабет през бременността си. 
Това е и причината жените в рисковите групи, да планират бременността си по прецизно, защото честотата на перинатална детска смъртност при деца на майки с гестационен диабет се повишава, а също и риска от спонтанни аборти (10-30 % по висок при бременни със захарен диабет тип 1).

На първо място при планирането на бременност при жени с диабет се лекуват хроничните усложнения. Важно е да се преустанови приема на пероралните антидиабетни препарати, както и на лекарствата за висок холестерол. Ако все пак се налага медикаментозно лечение, то се препоръчва това да стана с инсулин. Интензивният самоконтрол на кръвната захар и кръвното налягане са от съществено значение. Следи се и гликираният хемоглобин. Стойността му трябва да бъде максимално близко до нормата, в продължение на три месеца, без да се допускат хипогликемии (резки спадания в нивото на кръвната захар). 

Рискови групи жени, подлежащи на скрининг по време на бременност:

- Жени с наднормено телесно тегло- Индекс на телесна маса > 25 кг/м2;
- Жени с първостепенни родственици, страдащи от диабет;
- Майка ,родила дете с тегло >4 кг, или при която е диагностициран гестационен ЗД;
- Жени с артериална хипертония (>140/90);
- Жени с ниво  на HDL-холестерол <0,9 или ниво на триглицериди(ТГ)>2,2;
- Жени с НГТ (нарушен глюкозен толеранс) или НГГ (нарушена гликемия на гладно) при предишни изследвания;
- Жени с анамнеза за сърдечно-съдово заболяване (ССЗ);
- Жени със Синдром на поликистозни яйчници или други състояния свързани с инсулинова резистентност;
- Жени със симптоми насочващи към ЗД;
- Жени със заседнал начин на живот;
- Жени с гликиран хемоглобин- HbA1c  >5,7%;

Още при първата пренатална консултация на жените, които попадат в изброените рискови групи се назначава изследване за изключване на гестационен захарен диабет.  Скрининг се препоръчва и при всички бременни, при които не е установен диабет преди това. Той се прави  през 24-28 г.с. с изследване на кръвна захар на гладно и на 1-и и 2-и час.

Диагноза гестационен захарен диабет се поставя при наличие на поне 1 от следните критерии:

- Кръвна захар на главно >5,1 ммол/л
- Кръвна захар на 1-и час при ОГТТ>10,0 ммол/л
- Кръвна захар на 2-и час при ОГТТ >8,6 ммол/л

6-12 седмици след раждането е необходимо да се проведе скрининг за персистиращ диабет. Жените с гестационен диабет са с повишен риск за развитие на диабет тип 2. Затова е препоръчително те да  провеждат скрининг за такъв да края на живота си на всеки три години.

Нарушенията във въглехидратната обмяна представляват сериозен проблем за бъдещата майка. Ето защо своевременното лечение, контрол и редуцирането на рисковите фактори са от изключителна важност, за да се достигне до положителни резултати. 
 Новини