laboratory840x500

Клинична лаборатория - акценти

Клиничната лаборатория към Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага широк набор от клинични изследвания. Можете да видите пълния набор от изследвания и техните цени от специализирания ценоразпис ТУК.

Лаборатория

Клиничната лаборатория на Медицински комплекс "Д-р Щерев" се намира в новата болнична сграда на втория етаж. За улеснение на пациентите работи локална регистратура от където можете да се регистрирате за изследване и да получите потребителско име и парола за достъп за да проверите своите резултати онлайн.

Какви са специфичните изисквания към пациента при изследвания?

- Имунохематология: Кръвна група и Rh – няма.

- Хематология: СУЕ (РУЕ), ПКК – 18 показателя, ДКК мануално, Морф.на еритр. – сутрин, на гладно.

- Биохимия: Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Билирубин – общ, Билирубин – директен, АсАТ (GOT), АлАТ (GPT), Гама – GT, Алкална фосфатаза, Алфа – амилаза – сутрин, на гладно.

- Електролити: Fe и ЖСК фракции, Желязо (Fe), Калий (К), Натрий (Na), Cl, Ca, Ca++, Р, Mg – сутрин, на гладно. Без прием на медикаменти непосредствено преди пробовземането. Да се дава информация на персонала за провеждана субституираща терапия.

- Кръвосъсирване и коагулация: Протромбинов индекс/време/INR, Фибриноген, аРТТ (ККВ), D-dimer, Време на кървене, Фактор V на Лайден – няма. Да се дава информация на персонала за провеждана антикоагулантна терапия.

- Урина: Урина – Общо химическо и седимент – след локален тоалет. Първа сутрешна урина, средна порция, отделена в стерилен контейнер.

- Серология: Сифилис (Wass), СПИН (HIV), Хепатит B (HBsAg), Хепатит С (HCV) – няма.

- Репродуктивни (полови) хормони: LH, Estradiol, FSH, Progesterone – по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл и без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв. Вашият лекар ще Ви даде необходимите инструкции за това в кои дни от месеца кои хормони да бъдат изследвани. Допълнителна информация за хормоните може да бъде намерена от тук.

- Хормони на щитовидната жлеза: FT3, FT4, TSH – сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества и без прием на медикаменти преди вземането на кръв. Допълнителна информация за хормоните може да бъде намерена от тук.

Как се взема кръв за изследване?

В лабораторията вземането на венозна кръв за изследване се извършва от медицински лаборанти със затворена система за вземане на кръв. Системата се състои от еднократни епруветки и игли и не носи риск за Вашето здраве. Вземане на капилярна кръв също се извършва с еднократни игли, ланцетки и микротейнери за капилярна кръв. Епруветките са с различни цветове, в зависимост от назначените за изследване показатели.

- лаборанттът ще избере вена и място за венепункцията, стремейки се към минимално травмиране;
- поставя се стягаща превръзка (турникет) на разстояние една длан над предвижданото място за пунктиране;
- мястото на венепункцията се дизенфекцира с тампон със спиртен разтвор;
ще усетите леко убождане след което се прекратява пристягането – освобождаване на турникета;
- след вземане на кръвта се притиска с тампон над мястото на убождането и иглата бързо се изтегля.

Какво се прави след вземане на кръв за изследване?

- притиснете силно поставеният на мястото на убождането тампон;
- притискайте за няколко минути (около 5 min), за да избегнете образуването на хематом и за да се възстанови венозната стена;
- ръката ви трябва да бъде изпъната (без да свивате в лакътя) и вдигната над нивото на рамото (това води до колапс на вените и предпазва от кървене в тъканите).

Работно време на клинична лаборатория:

понеделник – петък от 8:00 до 18:00 ч.

събота и неделя от 8:00 до 12:00 ч.

официални празници от 8:00 до 12:00 ч.
Получаване на код за онлайн достъп

Уважаеми пациенти,

Молим Ви, след извършено плащане, попитайте НА КАСИТЕ на Медицински комплекс "Д-р Щерев" за получаването на Вашия персонален идентификационен код. Той се предоставя САМО след попълване на декларация - ТИП ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА регистратурата на болницата. 
 
Кодът ви е необходим за легитимация при получаването и коментирането на готови резултати, както и за всички справки по извършваните медицински грижи. В случай, че не предоставите вашия персонален код за идентификация, нашите сътрудници не могат да потвърдят самоличността ви и нямат право да дават информация по телефон или имейл. 

Молим Ви да обърнете внимание, че нормите на новата регулация за защита на личните данни не позволяват да се изпраща медицинска документация по имейл. Възможно е необходими документи да се получат дистанционно по куриер, като задължително се изисква обратна разписка. Заявяването на документи по куриер става след попълването на "Заявление" на място след легитимация. 

Инициативата е свързана със защитата на личните ви данни и е въведена от екипа на болницата ни във ваш интерес. 

Ако по някаква причина не Ви бъде предоставен персонален идентификационен код, молим Ви, СИГНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО НА МЯСТО, като се обърнете към нашите сътрудници на "Информация". Персонален идентификационен код НЕ МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ПО-КЪСНО ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ИМЕЙЛ.  

Повече информация за защитата на личните Ви данни и получаването на готови изследвания можете да прочетете ТУК.


С цел да гарантираме сигурността на личните данни и пациентската тайна, от 16 април 2019 г. в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ се въвежда алтернативен метод на ПИН кода като допълнителна легитимация.

При последващо посещение в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ е препоръчително да заявите отговор на таен въпрос. Тайният въпрос, заедно с персоналния ви идентификационен код, служат за легитимация от ваша страна при комуникация с представители на болницата по телефона и онлайн. В допълнение на този таен въпрос за легитимацията операторите ще ви зададат допълнителни въпроси, свързани с посочването на лекуващия ви лекар и последните посещения в болницата, както и за естеството на извършваните медицински услуги. По този начин ще можете да получите информация за готови лабораторни резултати или за обратна връзка с лекуващия ви лекар за проведени изследвания и лечение.

Тайният въпрос и последващите въпроси за комуникация се използват само като алтернативен метод на легитимация в случаите, когато пациентът е сменил своя първоначално получен ПИН код. ПИН кодът служи за допълнително подсигуряване на достъпа онлайн до медицински изследвания. Когато пациентът не желае да предостави своята нова, сменена парола, в употреба сила тайният въпрос. Той се използва и когато пациентът е заплатил медицински услуги по банков път или онлайн и затова не е получил своя ПИН код лично след плащане на касата на болницата. Промяната на отговора на тайния въпрос или информация за него става само на място след легитимация.

Молим всички пациенти да не предоставят на трети лица индивидуалния си ПИН код и отговора на посочения в болницата таен въпрос. Само така ще бъдете сигурни, че сте направили всичко възможно вашите лични данни и пациентската тайна да са защитени.

Новите правила за защита на личните данни и пациентската тайна в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са в унисон със стандартите по сигурността, въведени след влизането в сила на регламента за защита на личните данни на Европейския съюз от 25 май 2018 г.Клинична лаборатория - свържете се с нас

Ако имате въпроси относно провеждането на лабораторно изследване при нас, обадете се на нашия Контактен център на тел.:02 920 09 01. Нашите координатори обслужване на пациенти ще отговорят на всичките ви въпроси, а при необходимост ще ви свържат с медицинските звена.

Кабинети