Издаване на акт за раждане

След настъпване на раждане се изготвя съобщение за раждане. На базата на този документ се издава и самият акт за раждане. За да бъде издадено съобщението за раждане, е необходима следната документация:

1. Лична карта на майката;
2. Лична карта на бащата;
3. Акт за граждански брак, ако родилката е семейна.

Ако родилката не е семейна, партньорът представя нотариално заверена декларация за припознаване на детето. Бащата на детето трябва да посети избран от него нотариус (образци на декларацията за припознаване има при нотариусите) и да носи следните документи:

1. Лична карта на бащата и майката на детето;
2. Служебна бележка (издава се от старшата акушерка на Медицински комплекс "Д-р Щерев"."

Срокът за предоставяне на заверената декларация  е денят на изписването на новороденото от болницата.

Кога и къде ще получите акта за раждане?

Актът за раждане се издава в срок от 14 работни дни от раждането на детето. За пациентки от София – документът се получава от общината по адресна регистрация на майката.

За пациенти от останалата част на страната актът за раждане се получава от община „Красна поляна“.