Издаване на болнични листове

Уважаеми пациенти,

От 11 април (понеделник) до второ нареждане болнични листове, удостоверения за бременност и удостоверения за бащинство ще бъдат получавани от 12:00 до 14:00 часа от отдел „Медицинска документация“ на ет. 3 на болницата.

Молим пациентите да влизат в болницата без придружители и спазвайки адекватни хигиенни мерки с оглед усложнената епидемиологична ситуация.

Какви са документите, които трябва да предоставите, за да ви бъде издаден болничен лист?

За издаване на болничен лист е необходима лична амбулаторна карта (ЛАК) и декларация (получава се от регистратурата на лечебното заведение), попълнена с  актуални данни – адрес ПО ЛИЧНА КАРТA.

За коректното попълване на документацията, молим ви, посочете името на вашия работодател, с адрес централното управление – спрямо търговския регистър, и каква е длъжността, която заемате.

Важно е да знаете, че болничните листове се издават  само СЛЕД  назначаване от лекуващия лекар. Продължаването на болничните листове  НЕ се издават „автоматично”, а след задължително потвърждение от лекуващия лекар.

Информация за болнични листове и получаването им:

Информация за издаване на болнични листове се дава САМО от отдел „Медицинска документация“.

Болнични листове, удостоверения за бременност и удостоверения за бащинство се получават всеки работен ден от 12.00 до 14.00 ч от отдел „Медицинска документация“  на 3-я етаж на болницата.

Готовите болничните листове на хоспитализираните пациенти се получават на втория работен ден след изписването.

При заявка за получаване на медицинска документация чрез куриер, моля, имайте предвид, че пратката е за сметка на получателя.