Издаване на епикриза

Издаване на епикриза на родилка и новородено

Епикриза на родилка се изготвя от лекуващия АГ специалист  в деня на изписването  и се предоставя срещу подпис. Епикризата на новороденото се изготвя от педиатъра и се предоставя на майката в деня на изписването срещу подпис.

Издаване на епикриза на оперирани пациенти


Епикризата се издава  от лекуващия лекар, след получаване на резултата от хистологичното изследване, в срок от 10 дни след операцията.

Епикриза на бременни жени

Епикриза на бременни жени  се издава  в срок от 2 дни от деня на изписването.

Издаване на етапна епикриза

Етапната епикриза се издава при превеждане или пренасочване на пациентка към друго лечебно заведение. В нея се описва проведеното до момента лечение на пациентката в клиниката.

Уважаеми пациенти,

За ваше улеснение, освен на място, вече бихте могли да подадете онлайн заявление за издаване/получаване на документация. Изтеглете заявлението от ТУК и ни го изпратете подписано на имейл contact@shterevhospital.com. Молим ви в полето “относно” да попълните “заявление за документация”. Срокът за изпълнение на заявката е 1 месец.