Подготовка на документи за Фонд Инвитро

Медицински комплекс  „Д-р Щерев” има сключен договор с “ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” (т.нар. Фонд Инвитро), съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от Директора на Центъра, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от ЦАР.

Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. Какво покрива сумата, финансирана от ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ?


Цени за дейности по асистирано оплождане:

ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Класическо ин витро оплождане – 1300 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2400 лв.

ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ – 1600 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2100 лв.

Как се кандидатства за финансиране от Центъра за асистирана репродукция?


Пациентите подават лично комплект с документи в „Център за асистирана репродукция”.

Комплектът документи включва заявления по образец на Центъра и медицинска документация, подготвена от избраното от пациента лечебно заведение. Подготовката на комплекта с документи за кандидатстване пред “Център за асистирана репродукция” е безплатна. При подаването на комплекта документи всеки пациент получава входящ номер.

Адрес на „Център за асистирана репродукция”:
гр. София 1131, бул. “акад. Иван Гешов” №15, сградата на “Център по хигиена”, ет. 11, стая 36.
Работно време:  понеделник – петък от 09.00 до 12.00 ч и от 13.00 до 17.00 ч.
За повече информация: www.car-bg.org
 

Кой може да ви съдейства при подготовката на комплекта с документи?

Ако сте пациенти на Медицински комплекс “Д-р Щерев”, можете да се обърнете към нашия координатор здравни грижи по въпросите на „Център за асистирана репродукция” г-жа Ваня Бандарска. Кабинетът за подготовка на документите се намира на етаж 3 на болницата ни, а работното време е: понеделник – петък от 09.00 до 16.00 ч., тел.: 0884 30 11 69.

Какъв е редът, които трябва да спазите, за да получите съдействие за издаване на документи, необходими за кандидатстване към Центъра за асистирана репродукция?

Първата стъпка е да посетите вашия лекуващ лекар. След извършване на необходимите изследвания и описание на медицинската част, се пристъпва към изготвяне на епикриза за кандидатстване. 

Когато медицинската документация е подготвена, трябва да се обърнете към  г-жа Ваня Бандарска, координатор здравни грижи, за да получите съдействие при подготовка на документите за кандидатстване.
Уважаеми пациенти,

За въпроси относно кандидатстване към Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), се обадете на тел.: 0884 30 11 69.

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от Центъра за Асистирана репродукция, да сменят клиниката, в която се лекуват?
Пациентите могат да си сменят клиниката. Няма изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.

Как става смяната на клиниката?

Подава се молба до директора на „Център за асистирана репродукция” за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.
Центърът финансира посоченото по-горе при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ, и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1);
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4);
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Полезно