Условия за ползване

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените  по – долу : УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

 Кой управлява този сайт?
Този уебсайт се управлява от САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, ЕИК 131134991, адрес на управление гр. София , район Красна поляна, ПК 1330, ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25-31 , Управител – Никола Милачич.

Общи условия
Осъществявайки достъп  до сайта на САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД, наричано             по - долу "Уебсайт" или „сайт”, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  и се задължавате да ги спазвате.  В този смисъл, използвайки възможностите на сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, моля не ползвайте Уебсайта.

Разположената на сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването  на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на извършилите тези действия лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници.

Ето защо, информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. САГБАЛ  „Д-р Щерев“  ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

САГБАЛ  „Д-р Щерев“  ЕООД се стреми съдържанието на информационните  ресурси, разположени на тази интернет страница, да е винаги съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно.

САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага   действащото българско законодателство

При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

Информация за възможностите, които Ви дава сайтът
Съгласявайки се с Условията за ползване, чрез сайтът на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ (shterevhospital.com),  Вие  имате възможност да запишете  час  за  консултация при лекар - акушер-гинеколог (АГ) или  час за проследяване и запис на сърдечни тонове на плода (NST).  Може да го направите по два  начина:

Избор в специална секция на сайта на интернет адрес: http://shterevhospital.com/za-nas/zapishi-chas

За записване на час по този начин, Вие трябва да избере от опции с падащо меню специалността, за която искате да избере час (АГ или NST). След това трябва да изберете дата от електронен календар, показващ дните с график на съответния лекар. Следващата стъпка е да се изберете от падащо меню предпочитания свободен час. Следва попълване на име и фамилия на потребителя, който ще ползва медицинските услуги на САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД: телефонен номер и ЕГН.  Моля да имате предвид , че изброените по-горе опции задължителни.

- Разговор с чатбот с изкуствен интелект при отваряне на чат канала на интернет страницата (зелена икона, разположена в долния десен ъгъл на екрана)

За записването на час по този начин, Вие трябва да напише каквато и да е встъпителна фраза, след което чатботът ще отговори с опции за избор за специалността, за която искате да запише час (АГ или NST). Чатботът ще Ви съдейства да запишете час, като задава серия от въпроси. При избор на АГ, следва избор на лекар, за който искате да запише час, с изписване от чатбота на списък на свободните акушеро-гинеколози. Следва избор на  дата, за която иска да запише час, като чатбота  ще Ви посочи свободните дни с график на съответния лекар. Следващата стъпка е избор на конкретен час за избрания ден, отново с избор от изписани опции на свободни за датата часове. Следва попълване на ЕГН, три имена и телефон за контакт. След тяхното въвеждане, чатботът, ще Ви  отправи запитване да потвърдите данните или  дали искате да  промените някой от зададените параметри. При потвърждение, чатботът ще  завършва с изписване на финално съобщение с имена на избрания  от Вас лекар, дата и час на записания преглед. При избор на Запис на сърдечни тонове (NST) процесът е идентичен, като липсва единствено   стъпката за избор на лекар.

Защита на предоставените от вас лични данни
Предвид, начините за записване на час, предложени ви от сайта, САГБАЛ „Д-р    Щерев“ ЕООД спазва строги правила  при събирането, съхраняването иборавенето с лични данни. В повечето случаи, самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за  себе си /напр. когато попълвате формата за записване на час при специалист акушер – гинеколог или за запис на тонове/. В други случаи, ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме    следната информация за вас: имена, единен граждански номер, лична карта - №, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни  - данни за здравословно състояние, резултати от   генетичен и биологичен материал, които събираме, се използват за осигуряването на поисканите от вас здравни грижи и лечение, както и за поставяне на медицинска диагноза.

Защо събираме Вашите  лични данни

  САГБАЛ  „Д-р Щерев“ ЕООД обработва Вашите лични данни със следните  цели:

По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален        преглед (асистирана репродукция), промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изледвания, лечение и  медицинска диагноза, асистирана репродукция, видео и звукозапис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

По силата на законови и подзаконови актове, САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, центрове за Асистирана репродукция, Национална Агенция по приходите,Национален Осигурителен институт, Национално здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, вкл. Министерство на здравеопазването, Агенция по транспантация, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ , счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

Срок за съхраняване на Вашата  информацията
САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД съхранява цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Сигурност
САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства

В специфични случаи, може да се наложи САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД да предостави вашите лични данни на трети страни,  но които ще   имат задължението да ги обработват, съобразно инструкциите и под отговорността на САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД или съгласно закон.

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се  управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Уебсайта.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

Защита на авторското право върху материалите, публикувани на сайта

При желание да ползвате част или цялото съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация към САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД на e-mail: contact@shterevhospital.com. Оттам ще разберете  как това може да бъде осъществено и кои условия трябва да спазвате, за да бъде действието в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.

Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.