Издаване на акт за раждане

След настъпване на раждане се изготвя съобщение за раждане. На базата на този документ от общината се издава и самият акт за раждане. За да бъде изготвено съобщението за раждане от болницата, е необходима следната документация:
1. Лична карта на майката;
2. Лична карта на бащата;
3. Акт за граждански брак, ако родилката е семейна.

Ако родилката не е семейна, партньорът представя нотариално заверена декларация за припознаване на детето. Бащата на детето трябва да посети избран от него нотариус, носейки лична карта. Там по образец ще му бъде издадена такава декларация.  Срокът за предоставянето ѝ  е денят на изписването на новороденото от болницата.

Кога и къде ще получите акта за раждане?

Актът за раждане се издава в срок от 14 работни дни от раждането на детето. За пациентки от София документът се получава от общината по адресна регистрация на майката.

За пациенти от останалата част на страната актът за раждане се получава от община „Красна поляна“.