Получаване на код за онлайн достъп

Уважаеми пациенти,

Молим Ви, след извършено плащане, попитайте НА КАСИТЕ на Медицински комплекс "Д-р Щерев" за получаването на Вашия персонален идентификационен код. Той се предоставя САМО след попълване на декларация - ТИП ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА регистратурата на болницата. 
 
Кодът ви е необходим за легитимация при получаването и коментирането на готови резултати, както и за всички справки по извършваните медицински грижи. В случай, че не предоставите вашия персонален код за идентификация, нашите сътрудници не могат да потвърдят самоличността ви и нямат право да дават информация по телефон или имейл. 

Молим Ви да обърнете внимание, че нормите на новата регулация за защита на личните данни не позволяват да се изпраща медицинска документация по имейл. Възможно е необходими документи да се получат дистанционно по куриер, като задължително се изисква обратна разписка. Заявяването на документи по куриер става след попълването на "Заявление" на място след легитимация. 

Инициативата е свързана със защитата на личните ви данни и е въведена от екипа на болницата ни във ваш интерес. 

Ако по някаква причина не Ви бъде предоставен персонален идентификационен код, молим Ви, СИГНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО НА МЯСТО, като се обърнете към нашите сътрудници на "Информация". Персонален идентификационен код НЕ МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ПО-КЪСНО ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ИМЕЙЛ.  

Повече информация за защитата на личните Ви данни и получаването на готови изследвания можете да прочетете ТУК.


С цел да гарантираме сигурността на личните данни и пациентската тайна, от 16 април 2019 г. в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ се въвежда алтернативен метод на ПИН кода като допълнителна легитимация.

При последващо посещение в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ е препоръчително да заявите отговор на таен въпрос. Тайният въпрос, заедно с персоналния ви идентификационен код, служат за легитимация от ваша страна при комуникация с представители на болницата по телефона и онлайн. В допълнение на този таен въпрос за легитимацията операторите ще ви зададат допълнителни въпроси, свързани с посочването на лекуващия ви лекар и последните посещения в болницата, както и за естеството на извършваните медицински услуги. По този начин ще можете да получите информация за готови лабораторни резултати или за обратна връзка с лекуващия ви лекар за проведени изследвания и лечение.

Тайният въпрос и последващите въпроси за комуникация се използват само като алтернативен метод на легитимация в случаите, когато пациентът е сменил своя първоначално получен ПИН код. ПИН кодът служи за допълнително подсигуряване на достъпа онлайн до медицински изследвания. Когато пациентът не желае да предостави своята нова, сменена парола, в употреба сила тайният въпрос. Той се използва и когато пациентът е заплатил медицински услуги по банков път или онлайн и затова не е получил своя ПИН код лично след плащане на касата на болницата. Промяната на отговора на тайния въпрос или информация за него става само на място след легитимация.

Молим всички пациенти да не предоставят на трети лица индивидуалния си ПИН код и отговора на посочения в болницата таен въпрос. Само така ще бъдете сигурни, че сте направили всичко възможно вашите лични данни и пациентската тайна да са защитени.

Новите правила за защита на личните данни и пациентската тайна в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са в унисон със стандартите по сигурността, въведени след влизането в сила на регламента за защита на личните данни на Европейския съюз от 25 май 2018 г.
Полезно