Учебна дейност

Екипът на проф. Атанас Щерев полага основите по прилагането на най-модерните технологии за лечение на безплодието в България не само с въвеждането на съвременни подходи и методи, но и с обучението на много лекари и биолози за прилагане на Асистирани Репродуктивни Техники (АРТ). Голяма част от специалистите по репродуктивна медицина в България и Р Македония са се обучавали под ръководството на доц. Щерев.

Учебната дейност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” е фокусирана в две основни направления: практическо обучение на студенти по „Медицина” и студенти от професионално направление „Здравни грижи”, следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност Акушерство и гинекология и провеждане на обучителни специализирани курсове в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина.

Медицински комплекс „Д-р Щерев” разполага с широк набор от добре обучени специалисти, модерно оборудване и апаратура, програма за обучение на студенти и специализанти, необходими за провеждането на висококачествено обучение и придобиване на сериозни практически умения.

Доказателство за добрите образователни възможности на болницата по отношение на болничната база, съвременното оборудване и квалификацията на персонала, са присъдените две акредитации за извършване на учебна дейност – от Министерство на здравеопазването и от EBCOG (Европейски борд към колежа по акушерство и гинекология).

Научна и учебна дейност