Предварителна статистика при използването на ембриоскоп с изкуствен интелект

New_embryoscope_450x250Доц. Таня Милачич, PhD,  завеждаща ембриологичния и андрологичен сектори в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ представи първи данни от приложението на новия ембриоскоп, който болницата ни внедри през 2023 г.

 

Какво представлява новия ембриоскоп на Медицински комплекс „Д-р Щерев“:

 

Ембриоскопът е специализирана апаратура  тип инкубатор, в който ембрионите се позиционират в определена последователност и тяхното развитие се заснема и оценява на 10-минутен интервал. През цялото време на тяхното развитие те се намират при контролирани постоянни условия и не се изваждат извън инкубатора, което при класическото отглеждане на предимплантационни ембриони се случва ежедневно и създава условия за стрес десетократно по-високи, отколкото в ембриоскопа. Това осигурява оптимална среда за развитие на ембрионите (в това число температура, тъмнина и киселинно-алкално равновесие в средата), без да се подлагат на изваждане, наблюдение и прибиране.

 

За по-прецизна оценка заснемането се прави на 11 различни конфокални плана. Времето, за което ембрионите са изложени на осветяване, е незначително в сравнение с това при изваждането им извън инкубатора. Преди да се извърши ембриотрансфер (ЕТ) и/или замразяване се прави анализ на базата на заснетите кадри и времената на разделяне на клетките.

 

Оценката се осъществява с помощта на изкуствен интелект, наречен KID score (known implantation data), базиран на данните от 181 000 здрави ембриона, които са трансферирани по един, като е получена информация за крайния резултат.

 

Приложение на ембриоскопа:

 

За избор на най-подходящия за имплантация ембрион/и: неуспех от предходен опит с много на брой получени ембриони, при ЕТ на добри ембриони в предишен опит и липса на бременност, при необходимост от селективен единичен ЕТ на ден 5, при липса на бременност след няколко опита с цел наблюдаване и анализ на темпа на делене на ембрионите и необходимостта от намиране на причини за това и евентуално за тяхното преодоляване. 

 

Предварителни данни за приложение на новия ембриоскоп:

 

Въпреки, че апаратурата по ембриоскопия не гарантира оплождане и развитие на добри ембриони, както и ембриотрансфер и бременност, получените предварителни данни от използването  са много обнадеждаващи.

 

Предварителното ни проучване след внедряването на ембриоскопа в инвитро лабораторията ни даде доста добри резултати в сравнение с конвенционалните начини на проследяване, а именно:

 

При използването на ембриоскоп, независимо от деня на ембриотрансфера (в случаите на развитие и трансфер) на ден 3, 4, 5 или 6-ти са постигнати 43,5% кумулативен процент бременности, независимо от възрастта на жените и мъжете в проучването.

 

Когато трансферите са осъществени само на ден 5-ти от развитието на предимплантационните ембриони се постигат близо 60% (59,7%) кумулативен процент клинични бременности с много нисък процент (8,8%) неразвиващи се от тях. Процентът на двуплодните бременности, в изпълнение на новата Наредба № Н-2 за Асистирана Репродукция, също е в абсолютно допустимите стойности от около 14%.

Новини