Начини на плащане и банкови сметки

Плащане в брой:

Плащанията в брой се извършват на касата на лечебното заведение. Заплащането се извършва в лева /BGN/. В близост до лечебното заведение има банкомат, както и клонове на банки, където е възможна обмяната на валута.

Плащане с банкови карти:

Плащането с банкови карти се извършва чрез терминално устройство /ПОС терминал/ към системата БОРИКА. Видове приемани карти: Visa, Visa Electron и V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както и местните карти с логото на БОРИКА.

Плащане по банков път:

Плащането по банков път се извършва чрез превод към сметката на лечебното заведение в Societe Generale Експресбанк. Преди да направите превода е необходимо да се свържете с нашите медицински секретари на телефон 0886 606 747, за да уточните точната сума и сметката, по която да извършите плащането.

САГБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
IBAN: BG19STSA93001525477232        
Банка: „Банка ДСК” ЕАД
BIC код на банката: STSABGSF

МЦ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ ООД
IBAN: BG64STSA93001525493300        
Банка: „Банка ДСК” ЕАД
BIC код на банката: STSABGSF


В случай на банков превод за продължаване на периода на съхранение на генетичен материал (сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони):
1. Пациентът е длъжен предварително да подпише Декларация за личните данни на Регистратура и да предостави имейл/телефон, на който ще бъде информиран за новия срок за съхранение.
2. Продължаването на срок се извършва чрез банков превод от лична сметка на пациента към сметката на лечебното заведение 
САГБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
IBAN: BG19STSA93001525477232        
Банка: „Банка ДСК” ЕАД
BIC код на банката: STSABGSF
3. Пациентът ще бъде уведомен в рамките на няколко работни дни на посочените имейл/телефон за новия срок за съхранение от представител на лечебното заведение.
4. По желание на пациента информацията може да бъде предоставена лично и на хартиен носител.

Финансова информация