IMSI –техника за селектиране на качествени сперматозоиди в реално време

imsi apparature_450x250Към момента единствената техника, която позволява витална селекция на най-добрите сперматозоиди в зависимост от тяхната подвижност, морфологични и органелни характеристики, е IMSI. Целта ѝ е да се подберат тези носители на мъжки генетичен материал, с които да се извърши ICSI – интрацитоплазмено инжектиране на един-единствен сперматозоид в яйцеклетката с цел оплождане. Но какво реално се крие зад името на тази поредна техника за повишаване на успеваемостта при асистирана репродукция, която успешно се прилага от години в инвитро лабораторията на Медицински комплекс „Д-р Щерев“?

Морфологията на сперматозоида играе важна диагностична роля при определяне на мъжкия оплодителен потенциал. IMSI буквално означава интрацитоплазмено инжектиране на морфологично селектирани сперматозоиди. Техниката включва и самото предхождащо селектиране, известно в инвитро лабораториите под абревиатурата MSOME – морфологично органелно селектиране на живи и мотилни сперматозоиди в реално време. До момента това е единствената техника, която позволява селекция на най-добрите сперматозоиди за целите на интрацитоплазмено инжектиране (ICSI), което се извършва в реално време и е на база техните подвижност, морфологични и органелни характеристики. 

Методът IMSI е разработен през 2001 г. При него се използва инвертен светлинен микроскоп, снабден с оптична система за контраст и дигитална камера с възможност за увеличение на образа от над 6000 пъти – много по-голямо от стандартно използваните 200 или 400 пъти увеличение при ICSI процедурата. Така се избират по неинвазивен начин най-подходящите в морфологично отношение сперматозоиди, за да се подпомогне по този начин процесът на оплождане. Така може да се подобри развитието на ембрионите при двойки, при които мъжкият фактор е основната причина за неуспех при предишни ICSI процедури.

Изборът на сперматозоиди с нормална морфология се свърза с по-високо качество на получените бластоцисти, с по-висок процент имплантация и бременности и с понижаване в честотата на спонтанните аборти. В някои случай, въпреки прилагането на IMSI, липсват такива сперматозоиди. Тогава се търсят мъжки полови клетки със субоптимални форми, които също могат да бъдат използвани, за да се подобри успеваемостта.

IMSI се прилага при предходни неуспешни ICSI процедури, а също и при тежък мъжки фактор за стерилитет, т.е. при диагностицирана Олигоастенозооспермия или морфология по Крюгер под 4%. Тази техника за повишаване на успеваемостта при асистирана репродукция е приложима и при високи нива на ДНК фрагментация на сперматозоидите, както и при установени малък брой ембриони с добро качество на ден пети при предходна процедура.

Новини