Замразяване и съхранение

Професионалният екип на Медицински комплекс "Д-р Щерев" предлага криопрезервация (замразяване и съхранение) на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони. Повече информация можете да получите от секциите по-долу:

Удължаване на срок на съхранение

Удължаване срока на съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони се извършва след изразено желание от страна на пациентите. Заплащането на удължения срок на съхранение се извършва по един от следните начини:

Плащане в брой – извършва се на касата на лечебното заведение в лева /BGN/. В близост до лечебното заведение има банкомат, както и клонове на банки, където е възможна обмяната на валута.

Плащане с банкови карти – извършва се чрез терминално ПОС устройство към системата БОРИКА. Видове приемани карти: Visa, Visa Electron, VPAY, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, както и местни карти с логото на БОРИКА.

Плащане по банков път
В случай на банков превод за продължаване на периода на съхранение на генетичен материал (сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони):
1. Пациентът е длъжен предварително да подпише Декларация за личните данни на Регистратура и да предостави имейл/телефон, на който ще бъде информиран за новия срок за съхранение.
2. Продължаването на срок се извършва чрез банков превод от лична сметка на пациента към сметката на лечебното заведение 
САГБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
IBAN: BG19STSA93001525477232        
Банка: „Банка ДСК” ЕАД
BIC код на банката: STSABGSF
3. Пациентът ще бъде уведомен в рамките на няколко работни дни на посочените имейл/телефон за новия срок за съхранение от представител на лечебното заведение.
4. По желание на пациента информацията може да бъде предоставена лично и на хартиен носител.

Видео: Нашите биолози и ембриолози

Гледайте емоционалния разказ за отговорната и вдъхновяваща професия на "композиторите" на радостта или биолозите и ембриолозите на Медицински комплекс "Д-р Щерев".

Следващо в Инвитро
Следващо в Инвитро
  • Инвитро

    С близо 30 годишен опит в асистираната репродукция екипът на Медицински комплекс "Д-р Щерев" е помогнал на хиляди жени и двойки да изпитат голямата радост на родителството.

    Научете повече