Good_to_know_2024

От януари 2024 година заедно с екипа на ембрилогичния и адрологичния ни сектори стартираме инициативата Good to know, която ще представя интересни научни факти, свързани с приложението на асистираните репродуктивни технологии (АРТ).От тук можете да научите полезна и любопитна информация от света на АРТ, поднесена от нашите прекрасни подготвени ембриолози и биолози.

Good to know: Значението на сперматозоида

Good_to_know_SPERMСтатия, подготвена от биолог Лъчезара Велева и ембриолог доц. Таня Милачич

Учените откриха молекулярната основа, която обяснява защо митохондриалната ДНК (мтДНК) се унаследява само от майката, но какви гени носи още сперматозоида и защо е толкова важен в процеса на оплождането?

„Открихме, че сперматозоидът носи около 100 митохондрии, когато опложда яйцеклетката, но в тях няма интактна митохондриална ДНК (мтДНК) и липсват фактори за транскрипцията им ”, казва съавторът на проучването   д-р   Ш.   Миталипов,   директор   на   Центъра   за   ембрионални клетки и генна терапия в OHSU и професор по акушерство и гинекология, молекулярна и клетъчна биология, OHSU School of Medicine, Oregon National Research Center. Механизмите на елиминиране на бащината митохондриална ДНК по време на сперматогенезата все още не са добре проучени. Учените   не   са   сигурни  защо   сперматозоидът  не   допринася   със своята   мтДНК,   но Миталипов предполага, че това може да е свързано с факта, че те използват много митохондриална енергия в процеса на оплождане на яйцеклетката и вероятността  да се  натрупат  мутации  в   тяхната митохондриална ДНК   е голяма. 

 

Развиващата се яйцеклетка, напротив, черпи енергия предимно от обкръжаващите я стотици клетки в кумулусно-овоцитния комплекс, в който съзрява като не използва собствените си митохондрии, така че това допринася в поддържането на относително здрава и компактна мтДНК. Проучването е в сътрудничество между Oregon Health & Science University с други институции и е публикувано в списание Nature Genetics през 2023г.

 

          Друг любопитен факт в научно отношение е, че макар и мтДНК в сперматозоидите да не доставя своята информация до яйцеклетката, различни мутации в нея могат да доведат до влошена подвижност на сперматозоидите и инфертилитет.

 

 

 

 

Генетичните фактори, водещи до мъжки инфертилитет, могат да бъдат интра-нуклеарни (вътре в ядрото) или екстрануклеарни (вън от ядрото). Голям брой нуклеарни гени като протаминовите гени, арил хидрокалбоновите рецептори и други са въвлечени при мъжкия стерилитет. Една от най-главните задачи по отношение на подвижността на сперматозоидите е участието им в процеса на оплождане. Енергията за това движение се доставя от митохондриите и всеки дефект може да доведе до намалена подвижност и Астенозооспермия (намаление на количеството на подвижните сперматозоиди и скоростта на движението им в еякулата на мъжа, което се отразява на оплодителните способности.)