Good_to_know_2024

От януари 2024 година заедно с екипа на ембрилогичния и адрологичния ни сектори стартираме инициативата Good to know, която ще представя интересни научни факти, свързани с приложението на асистираните репродуктивни технологии (АРТ).От тук можете да научите полезна и любопитна информация от света на АРТ, поднесена от нашите прекрасни подготвени ембриолози и биолози.