Изписване

За изписване от болницата, ще бъдете информирани предварително от вашия лекуващ лекар. При ваше желание ще се уведомят и близките ви.За да бъдете изписана се спазват медицински критерии за дехоспитализация - добро общо състояние, липса на фебрилитет, липса на значими субективни оплаквания и др.

В деня на изписването или веднага след като стане готов резултатът от хистологичното изследване, ако има такова ще получите вашата епикриза и при необходимост рецепта за лекарствата, с които да продължи лечението ви при домашни условия. Ще се определят дати за предстоящи контролни прегледи и ще ви се дадат указания за спазване на хранителен и двигателен режим.

Ако настоявате да напуснете болницата преди да е преминал пълния курс на лечение, трябва да подпишете документ за поемане на лична отговорност относно здравословното си състояние.

Издаването на болничен лист се извършва съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, до един ден след изписването.

При издаване на болничния лист е необходимо да представите следните документи и информация:

• име и адрес по лична карта, месторабота и нейния адрес, заемана длъжност;
• лична амбулаторна карта, с вписана информация за издадени предходни болнични листове;
• да се попълни на място в болницата декларация по образец, която се предоставя от служител на болницата попълващ болничния лист.

Видео: Оперативна гинекология

Запознайте се с екипа на сектора по оперативна гинекология във видеото и научете повече къде се срещат мисията на екипа на Медицински комплекс „д-р Щерев“ и желанието на пациентите да получат най-съвременното лечение.