В деня на операцията

След като бъдете настанени, 2 часа преди оперативната интервенция ще ви бъдат приложени следните манипулации:

• тоалет – състои се в отстраняване окосмяването на интимните части и се прави с цел намаляване на риска от инфекции по време на операцията. Тази процедура пациента може да извърши и в домашни условия чрез избръсване или депилация.

• клизма – това е една от задължителните процедури преди операцията. Целта е да се изчисти чревното съдържимо от крайните отдели на дебелото черво, разположени в малкия таз. Използва се сет за еднократна употреба при извършването на процедурата.

• поставяне на абокат – пластмасова стерилна канюла за еднократна употреба, предназначена за хващане на периферен венозен съд. Целта на поставянето на абокат е за въвеждане в анестезия, венозно прилагане на лекарствени продукти, инфузия, хемотрансфузия, и др. При избора на място за венепункция се взима под внимание както размерът на канюлата (използват се стандартизирани големини според диаметъра на отвора им, определящ и скоростта на вливанията), така и състоянието на наличните вени. По време на венепункцията ще усетите известна болка от убождането на интарвенозната канюла.

До операционната зала ще бъдете придружени от акушерка или представител на анестезиологичния екип. В операционната зала ще ви подпомогнат да се настаните на операционната маса и ще бъдете включени към монитори за проследяване на жизнените показатели.

Задължително се прилага пряк непрекъснат клиничен контрол от страна на анестезиологичния екип. Към операция ще се пристъпи едва след като анестезиологът установи, че е постигнато пълно обезболяване.
Видео: Оперативна гинекология

Запознайте се с екипа на сектора по оперативна гинекология във видеото и научете повече къде се срещат мисията на екипа на Медицински комплекс „д-р Щерев“ и желанието на пациентите да получат най-съвременното лечение.