normalno rajdane_akcent

Нормално раждане при нас - акценти

Насочете се към Медицински комплекс „Д-р Щерев“ най-късно месец преди раждането, за да могат избраният от вас акушер-гинеколог и екипът на болницата да се запознаят с вашето състояние, с развитието на бременността, както и за да ви съдействат за нужната документация.

Естественото раждане преминава през три етапа, като активният период се води от двама акушер–гинеколози заедно с екип от акушерки, анестезиолог-реаниматор и педиатър-неонатолог. Болничният престой на майките, родили по естествен път, е 72 часа.

Д-р Мариян Александров, завеждащ родилно отделение към Медицински комплекс „Д-р Щерев“: „Добре проследената бременност води до спокойно раждане“

Нормално раждане при нас

Бременността е период от 40 гестационни седмици, които се равняват на 10 лунарни месеца или на около 280 дни. За това време майката износва своето дете, което се развива и подготвя за първата си глътка въздух извън майчината утроба. Когато моментът на раждането или така нареченият термин наближи, жената се насочва към серия от прегледи и изследвания, които завършват картината, добита за цялостното й състояние по време на проследяването на бременността й от нейния акушер-гинеколог.

През какви прегледи и тестове преминава бременната в периода на непосредствена подготовката за раждането?
- Гинекологичен преглед – чрез него наблюдаващият бременността акушер-гинеколог проследява степента на разширение на маточната шийка;
- Ултразвукова диагностика (УЗД) – чрез този преглед се определят параметрите на плода и предлежанието му, т.е. позицията му в майчината утроба;
- Измерване на сърдечни тонове на бебето;
- Серия от лабораторни изследвания, които включват пълна кръвна картина, биохимия (глюкоза, урея, креатинин, общ белтък, билирубин, АсАТ, АлАТ), хемостаза (време на кървене, протромбиново време, аРТТ, фибриноген), хронични инфекции (СПИН, Васерман, Хепатит B и С), микробилогия на влагалищен секрет;
- Консултация с анестезиолог и с интернист/кардиолог.

В случаите, в които бъдещата майка проследява своята бременност в друго лечебно заведение и желае да роди в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, е добре да се насочи към акушер-гинеколог от болницата поне месец преди термина. По този начин лекарят ще се запознае с медицинската документация от досегашното проследяване на бременността, ще получи допълнителни данни за здравословно състояние на бременната и ще извърши необходимия преглед с ултразвукова диагностика за запознаване с нейния статус и състоянието на бебето. Така акушер-гинекологът и в последствие медицинският екип, който ще участва в раждането, ще бъдат максимално подготвени за неговото протичане.

Запознайте се с нашия екип от акушер-гинеколози, сред които можете да изберете специалист за проследяване на вашата бременност и водене на раждане, тук. (вгражда се линк към екипа).

Какви документи е нужно да донесе бременната за раждане?
Бъдещите майки, които се насочват за раждане в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ на по-късен етап от бременността си, е необходимо да подготвят и донесат следната документация:
- Обменна карта от женската консултация, която съдържа цялата медицинска документация от началото на бременността й до момента на първото й посещение в Медицински комплекс „Д-р Щерев“;
- Направление за хоспитализация (Бланка на МЗ и НЗОК № 7) – когато жената има непрекъснати вноски към общественото здравно осигуряване и раждането ще бъде по клинична пътека;
- Амбулаторна карта за издаване на болнични листове, необходими за периода около и непосредствено след раждането.

Посочените документи се предоставят при първо посещение от бъдещата майка. Бременните жени, които проследяват бременността си в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ от самото начало, не е необходимо да носят никакви допълнителни документи, тъй като те се изготвят от административния екип на болницата.

Какво включва консултацията за раждане?
Няколко седмици преди термина за раждане бъдещата майка преминава през консултация с анестезиолог и интернист/кардиолог. Непосредствено преди тази консултация тя попълва набор от документи, необходими за извършването на нормално раждане в Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Те включват:
- Протокол за информирано съгласие за извършване на малки акушерски операции по време на нормално раждане (прилага се като линк с отваряне в нов прозорец в pdf) – документът съдържа личните данни на родилката и описание на малките акушерски операции;
- Протокол за преданестезиологична консултация, който съдържа лични данни на родилката, въпросник за минали и настоящи заболявания, информирано съгласие за опериране с регионална или обща анестезия, фиш за първоначален преглед, декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни съставки.

Кога трябва да се насочите към постъпване в болницата?
Нормалното раждане най-често започва с пукане на околоплодния сак. При „изтичане на водите”, независимо дали процесът е съпроводен с контракции или не, е необходимо да постъпите в болницата. Бременната може да се свърже още преди пристигането си с наблюдаващия я акушер-гинеколог или директно да дойде в болницата за преценка на състоянието й.

Раждането може и да започне с поява на регулярни маточни контракции. Те обикновено са на всеки 4–5 минути, болезнени и с продължителност около 30–60 секунди. Тези контракции се различават от т. нар. подготвителни контракции на Braxton-Hicks, които не са през точно определен интервал, не са болезнени и могат да се появят дни и дори седмици преди да настъпи самото раждане.

Двата признака на започване на раждането могат да се появят както заедно, така и самостоятелно. И в двата случая бременната трябва да потърси лекарска помощ и по преценка на акушер-гинеколога да постъпи в родилното заведение за наблюдение. След пристигането в болницата бъдещата майка се настанява в предродилна зала, където се подготвя за предстоящото раждане под лекарско наблюдение и грижа от акушерка до получаване на пълно разкритие. В този период непрекъснато се мониторират детските сърдечни тонове и маточните контракции чрез модерните кардиотокографски апарати, с които е оборудвана залата.

Подгответе се за наближаващото раждане с посещение на Училището за бъдещи родители „Ние създаваме радост“! Научете повече за инициативата тук и заявете своето участие на 02/9200901!

Какво е необходимо да се носи при постъпване за нормално раждане?
Освен личната си карта, раждащата жена трябва да носи и направление за хоспитализация, ако такова все още не е предоставено по време на прегледите в последния месец от бременността.

Всички консумативи, необходими на родилката за престоя й в болницата, се осигуряват от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, за да могат в този важен момент пациентките да се фокусират върху най-важното – появата на новия живот. Те получават лични тоалетни принадлежности, нощница, спално бельо и хавлии, чехли за еднократна употреба, дамски превръзки за родилки и подплънки за кърмене. Всичко посочено е включено в цената, която се заплаща за нормално раждане в Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Запознайте се с нашия официален ценоразпис тук!

Всяка жена може да донесе това, което смята, че ще й бъде нужно и не попада в списъка с консумативи, осигурявани от болницата.

Как протича раждането?
Активният период на раждането се води от двама акушер–гинеколози (един водещ и втори наблюдаващ с готовност да се включи при необходимост) заедно с екип от акушерки, анестезиолог-реаниматор и педиатър-неонатолог. След раждането жената остава под активно наблюдение за два часа, след което се превежда в Родилно отделение заедно с бебето си. Минималният болничен престой за майките, родили по естествен път, е 72 часа (3 дни).

Първи етап
През първия етап започват контракциите и постепенното разкритие на маточната шийка. Като времетраене тази фаза от раждането е най-продължителна и обхваща времето от започване на истинското раждане при разширение от 2–3 см до пълно разширение на маточната шийка до 10 см. По време на този етап водещият акушер-гинеколог определя степента на разширението, преценява положението на маточната шийка, състоянието на околоплодния мехур и позицията на главата на бебето. Контракциите постепенно се учестяват, а т.нар. запушалка на маточната шийка пада, ако това вече не се е случило. Акушер-гинекологът наблюдава честотата на маточните контракции, силата и честотата на детските тонове, което са важен показател за доброто състояние на бебето. За тази цел се използва кардиотокограф – специален апарат, който регистрира сърдечната честота, силата и продължителността на контракциите. При необходимост се правят допълнителни изследвания.

При нераждали жени този етап трае около 12-14 часа или по-дълго и обикновено при второ и последващо раждане се скъсява.

Вторият етап
Т.нар. активна фаза на раждането и започва от момента на пълно разкритие на маточната шийка и завършва с раждане на бебето. Продължителността на този етап е от няколко минути до 2–3 часа. Този втори етап отново се води от двама лекари акушер–гинеколози с екип от акушерки, анестезиолог-реаниматор и педиатър-неонатолог. През този период родилката се поставя на родилното легло в родилната зала и напъва при всяка контрекция. Медицинският екип продължава да следи състоянието на бебето и тоновете му.

Когато бебето се роди, то се почиства и се прерязва пъпната връв. В Медицински комплекс „Д-р Щерев“ се спазва правилото новороденото да се постави в непосредствен контакт с майката, освен ако не са налице медицински индикации за обратното.

Трети етап
Третият етап обхваща времето от изгонването на плода до „раждането” на плацентата и околоплодните ципи. Времето за изхвърлянето на плацентата е около 5–10 минути, като процесът не е болезнен и става спонтанно или с минимална помощ от страна на акушер–гинеколога. След това родилката се преглежда за евентуални разкъсвания, които да бъдат третирани. Следващите няколко часа жената прекарва под наблюдение с цел ранно установяване на евентуални усложнения, а после се превежда в родилно отделение заедно с бебето си.

Вижте информация на родилното отделение на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ тук!

Обезболяване и раждане
Болката по време на естествено раждане е различна за всяка жена, но най–общо се усеща като напън и ходене по голяма нужда, често с невъзможност да се определи точната й локация. Решението за обезболяване се взема при желание на родилката в обсъждане с акушер–гинеколога, който води раждането, а при спешни състояния – от анестезиолога. Изборът на самото обезболяване зависи от стадия на раждането, характера и силата на маточните контракции, състоянието на маточната шийка и на плода, евентуални патологични отклонения при бременността, както и от общото състояние на родилката.

Епидурална упойка се прилага, когато е започнала родова дейност, а маточните контракции са регулярни и силни, маточната шийка е изгладена и разкритието е минимум 4-5 см. Епидуралната анестезия не намалява маточните контракции, само неутрализира болката, поставя се чрез катетър в гръбначния стълб.

Включете се в Ден на отворените врати, за да разгледате родилното ни отделение – позвънете на 02/9200901 и запишете своето участие в полезната инициатива!

Възстановяване на майката и първи грижи за новороденото

Минималният болничен престой след естествено раждане е 72 часа. През този период родилката е под активно наблюдение, за да не се допуска развитието на инфекция, да се проследи нейното възстановяване и да се осигури правилно кърмене. Всеки ден тя се прежда от акушер-гинеколог, проверява се състоянието на матката, както и на шевовете, ако има такива. Следи се за началото на лактацията, за да се осигури нормално кърмене. Измерват се редица показатели, сред които температура и пулс. Отделянето и състоянието на лохиите се проследяват за превенция на вторични инфекции.

Първи грижи за новороденото
Първите грижи за новороденото започват от момента на появата му, когато акушерка и неонатолог-педиатър го поемат, пъпната връв се клампира и бебето преминава през първия си тоалет като новородено. В следващите дни от престоя в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ всекидневно се проследяват общото състояние, ръстът и теглото на новороденото. То преминава през задължителни ваксинации по имунизационен календар:
- След 24 часа – против хепатит В;
- След 48 часа – против туберкулоза;
- След 72 часа се взема кръв за скринингово изследване на вродени заболявания (фенилкетонурия, хипотиреоидизъм).

При желание майката може да се откаже от ваксинации на своето бебе с попълването на декларация.

В дните на болничен престой майката получава 24-часова подкрепа от акушерките в първите грижи за бебето. Те обучават родилката как да обработва пъпния остатък на бебето, как да го кърми и как да извършва всекидневния му тоалет. Всичко необходимо за бебето през първите дни след раждането се осигурява от Медицински комплекс „Д-р Щерев“.

Изписването на родилката и нейното бебе става след приключване на 3-дневния период на следродилно възстановяване в Залата за изписвания на болницата.

Бременността и раждането са най-важният период от живота на всяка една жена. Срещнете своите съмишленици в това вълнуващо приключение в лицето на акушер-гинеколозите, акушерките, анестезиолозите и целия екип на Медицински комплекс „Д-р Щерев“!

Запишете своя час за среща с избран от вас лекар на 02/920 0901! Последвайте публичния ни канал във Viber, за да направите достъпа си до специалисти лесен и удобен! Пишете лично съобщение към официалната ни Facebook страница, за да научите графика на вашия акушер-гинеколог или да си запишете час за проследяване на тоновете на вашето бебе!

Видео: Разходка в родилното ни отделение

За онези от вас, които нямат търпение или време да се включат в Дните на отворените врати в Медицински комплекс "Д-р Щерев" сме подготвили една интересна видео разходка в Родилното ни отделение с водещ прекрасната Евелина Павлова. Гледайте видеото със звук и вижте всички важни стъпки, през които преминава една майка със своето бебе в нашия родилен дом.
P.S. Ще видите и един един кът, който е подготвен специално за татковци.

Видео: Родилно отделение

Раждането е тайнство, чудо, мисия! Така го възприемат акушер-гинеколозите от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, които разказват в специалния ни видеоклип какво е усещането да поемеш новия живот в ръцете си и да чуеш първото изплакване на току-що родено бебе.

Нормално раждане при нас - обобщение

Бременността продължава около 280 дни, но истинската промяна в живота на бъдещата майка настъпва в момента на раждането на нейното дете. В Медицински комплекс „Д-р Щерев“ знаем колко съдбоносна е тази крачка в новия живот и сме й посветили нашето модерно оборудвано и уютно Родилно отделение. След прецизното проследяване на бременността всяка жена се насочва към финалните изследвания, а в деня на раждането е обградена от екип медицински специалисти, които я превеждат по пътя към най-важната среща в живота. Естественото раждане преминава през три етапа, по време на които жената е напътствана и подкрепяна от екип от двама акушер-гинеколози, две акушерки, анестезиолог и неонатолог. Болничният престой след раждането е 72 часа, през които майката и бебето получават грижа и спокойствие, за да започнат да си дават взаимна любов.